Meer ruimte voor Zeeuwse Beter Leven-kippen

17 februari 2017

Goed nieuws uit Zeeland! Pluimveehouders die willen overschakelen naar 1 ster Beter Leven keurmerk kunnen op korte termijn uitbreiden. Die uitbreiding is noodzakelijk om de kippen meer ruimte te geven, maar wordt nu door provinciale regels tegengehouden. De provincie heeft vanochtend aangegeven zo snel mogelijk de regels aan te passen. De Dierenbescherming en landbouworganisatie ZLTO hadden bij de provincie hierop aangedrongen.

Meer ruimte voor Zeeuwse Beter Leven-kippen

Kippen onder 1 ster Beter Leven keurmerk krijgen daglicht, stro en graan en hebben een overdekte uitloop. Voor de overdekte uitloop en vermindering van het aantal dieren per vierkante meter is meer ruimte nodig.

Max. 5000 m2

Hier lopen de Zeeuwse pluimveehouders echter tegen de regel aan dat een boer maximaal 5000 vierkante meter stalruimte mag hebben. De provincie Zeeland stelde jaren geleden deze norm aan de intensieve veehouderij om grote varkensbedrijven buiten de deur te houden. Een aantal gemeenten in Zeeland heeft de eisen nog scherper gesteld.

Die regel houdt nu dus onbedoeld de weg naar diervriendelijker veehouderijsystemen tegen. De Dierenbescherming en ZLTO hadden daarom in januari de provincie opgeroepen de kuikenbedrijven letterlijk de ruimte te geven diervriendelijker te worden. Gedeputeerde Carla Schönknecht zegde daarop toe op korte termijn te onderzoeken hoe de bouw van de uitloop aan de stallen mogelijk gemaakt kan worden zonder de deur naar meer intensieve veehouderij open te zetten.