Schouten: “consument moet vaker voor diervriendelijkere producten kiezen”

13 september 2019

Vorige week kondigde minister Carola Schouten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit haar aanpak aan om de veehouderij te verduurzamen in een brief aan de Kamer. Hierin benadrukte zij onder meer dat ingezet moet worden op het vergroten van het marktaandeel voor duurzame, dierlijke producten en dat consumenten hiervoor vaker moeten kiezen.

Schouten: “consument moet vaker voor diervriendelijkere producten kiezen”

Samen met een aantal ketenpartijen wil de minister aan de slag gaan om de consument beter te informeren én motiveren duurzamere en diervriendelijkere producten te kopen. Ook de rol van onder andere het Beter Leven keurmerk acht zij hierin van belang. 

In de Kamerbrief spreekt de minister haar steun uit voor de verbreding van het Beter Leven keurmerk met natuur- en milieueisen. In april is de keurmerkverbreding als eerste gerealiseerd voor de melkveehouderij. Sindsdien staan de eerste pakken melk en yoghurt met het 1 ster Beter Leven keurmerk in de schappen van supermarkt Jumbo. De Dierenbescherming komt later dit jaar met 2 en 3 ster criteria voor de melkveehouderij. De keurmerkverbreding gaat ook gelden voor varkens en vleeskuikens. Hieraan werkt de Dierenbescherming momenteel.