Privacyreglement

De Dierenbescherming legt gegevens vast (zoals naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres) ter uitvoering van het lidmaatschap of de verwerking van een eenmalige gift. Ook kunnen we deze gegevens gebruiken om je te informeren over onze activiteiten, projecten en producten. Als je op deze informatie geen prijs stelt, kan je dit schriftelijk melden aan de Dierenbescherming, Postbus 85980, 2508 CR, Den Haag.

Om de inhoud van onze e-mails te optimaliseren, leggen we de respons op onze e-mails op individueel niveau vast. Indien je de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kan je je uitschrijven door middel van een link in de nieuwsbrief. Alle door jou verstrekte informatie wordt door ons en onze leveranciers vertrouwelijk behandeld. 

Je kan op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over je verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Je verzoek kan je indienen per brief, voorzien van naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Je brief kan je richten aan de Dierenbescherming, Postbus 85980, 2508 CR, Den Haag.

Links met andere websites

Deze website bevat links naar externe internetpagina's. De Dierenbescherming is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina's waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar deze website. Onze Cookie en Privacy Policies zijn niet van toepassing op persoonsgegevens die van jou op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

Links naar de website van de Dierenbescherming zijn slechts toegestaan als ze gebruikt worden als teken van ondersteuning van onze standpunten en ons werk. Voor elke andere wijze van gebruik is schriftelijke toestemming vooraf nodig. Toestemming kan worden gevraagd door een e-mail te sturen aan vraag@dierenbescherming.nl. We streven naar beantwoording binnen 5 werkdagen. Hyperlinks moeten de bezoeker rechtstreeks leiden naar de context waarbinnen de Dierenbescherming haar content aanbiedt. Het overnemen van informatie, framing, herpublicatie, bewerking of toevoegen van informatie is niet toegestaan. 

Cookie Policy
Als je onze website bezoekt om informatie te verkrijgen of om je aan te melden voor een van onze activiteiten, worden bepaalde gegevens verzameld en geanalyseerd, zoals de bezoekfrequentie, browsertype, IP-adres, de bezochte pagina's en bezochte vorige internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens worden gebruikt om de werking van de verschillende internetpagina's te verbeteren en deze site beter op gebruikerswensen aan te passen. De Dierenbescherming verzamelt via deze website geen persoonsgerichte informatie behalve de informatie die je ons zelf ter beschikking stelt.

Dit gebeurt door zogenaamde 'cookies'. Een cookie is een klein onzichtbaar tekstbestand dat naar je internetbrowser wordt gestuurd. De cookie wordt 180 dagen opgeslagen in de browser van de bezoeker. Dit is een standaardperiode. Mocht je bezwaar hebben tegen het gebruik van cookies, dan bestaat de mogelijkheid deze cookies te blokkeren in je internetbrowser.

Wijziging van privacystatement

De tekst van dit privacystatement kan, zonder voorafgaande aankondiging, door de Dierenbescherming te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment ze op deze website zijn gepubliceerd.

Vestigingsadres, Inschrijvingsnummer K.v.K.

Vestigingsadres:

Bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder de naam: Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren Regulusweg 11 2516 AC Den Haag

Inschrijvingsnummer K.v.K.: 40407319, ‘s-Gravenhage