Varkens 2 sterren

Dieren onder het Beter Leven keurmerk hebben meer ruimte, afleidingsmateriaal en mogelijkheden om hun natuurlijk gedrag uit te oefenen dan dieren uit de gangbare veehouderij. Met 1 ster Beter Leven zijn de ernstigste problemen uit de vee-industrie aangepakt. Hieronder lees je wat de criteria zijn voor varkens met 2 sterren Beter Leven. Er zijn ook criteria voor 1 ster en 3 sterren. Lees ook onze criteria voor andere dieren.

 

Ruimte

Bij 2 sterren Beter Leven hebben de vleesvarkens 1,1 m2 ruimte in de stal, tegen 0,8 m2 in de gangbare stallen. Zeugen die in het kraamhok staan, mogen vanaf 5 dagen loslopen in het kraamhok, in plaats van tussen de stangen, zoals in gangbare stallen.
Onder twee sterren hebben de varkens ook een overdekte uitloop naar buiten. Die hebben ze niet in de gangbare varkenshouderij.

 

stal varkens gangbare veehouderij

 tekening varkens 2 ster

 

Download tekening met legenda

 

Afleiding

De varkens krijgen als afleidingsmateriaal stro dat tevens de bodem bedekt.

 

Castreren

Bij varkens met 1 ster Beter Leven keurmerk is castreren verboden. Bij varkens met 2 en 3 sterren Beter Leven lukt dit nog niet goed en wordt nog nader onderzoek gedaan om ook hier op verantwoorde wijze met castratie te kunnen stoppen.

 

Bijtgedrag en staartcouperen

Het couperen van staarten is bij 2 sterren Beter Leven verboden.

 

Transport

De maximum transportduur naar de slacht voor biggen duurt  6 uur en voor varkens 8 uur. In de gangbare varkenshouderij geldt geen restrictie.

 

De criteria in een overzichtelijk schema bekijken met alle details?

 

Varkens 2 sterren Beter Leven
Varkens 3 sterren Beter Leven 

Beter Leven keurmerk bij andere dieren