Campagne Beter Leven week

Dit jaar organiseert de Dierenbescherming voor de achtste keer de Beter Leven week. Van 19 t/m 25 oktober vindt de Beter Leven week plaats. Deze bewustwordingscampagne in samenwerking met supermarkten en producten attendeert de consument op het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming om productverpakkingen van o.a. vlees, eieren en zuivel hierop te controleren. De campagneslogan luidt:

Beter Leven? Check ‘t label even.

We nodigen alle betrokkenen uit om de campagneweek te ondersteunen, om de campagneboodschap extra kracht bij te zetten. Het verzoek aan onder meer de retail en producenten is om via de eigen communicatiekanalen (folder, nieuwsbrief, website, social media) de campagneboodschap richting de consument uit te dragen. Bij voorkeur wordt campagnemateriaal gebruikt voor de herkenbaarheid van de campagne bij de consument.