Campagne Beter Leven week

Jaarlijks in week 43 organiseert de Dierenbescherming in samenwerking met supermarkten de Beter Leven week. In deze week staan Beter Leven producten centraal in supermarkten en voert de Dierenbescherming een publiekscampagne om de consument bewust te maken van dierenwelzijn bij productaankopen.
Gezien 95% van de consumenten nog geregeld dierlijke producten consumeert, zoals vlees (waren), eieren en zuivel blijft het nodig om consumenten te wijzen op diervriendelijkere alternatieven, zoals het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. In week 43 zal de campagne op landelijke radio, televisie, online en in het straatbeeld volop te zien en horen zijn.

Campagnetoolkit

Voor stakeholders is er een campagnetoolkit ontwikkeld (zie onderaan deze pagina) om de Beter Leven week communicatief te ondersteunen op de eigen communicatiekanalen. Gebruikmaking van de materialen draagt bij aan de herkenbaarheid en synergie van de campagne. 

Campagnethema is ‘ruimte’

De communicatieboodschap die we als keurmerk willen vertellen aan alle consumenten (lees: boodschappers) is dat dieren die worden gehouden onder het Beter Leven keurmerk ‘meer ruimte’ krijgen dan de wet voorschrijft. Het thema ‘ruimte’ staat centraal en is een belangrijke toegevoegde waarde van ons keurmerk. Onder ruimte scharen we de ruimte in de stal, maar ook buiten in de wei. De campagnevorm is illustratie en de toolkitmaterialen zijn een afgeleide van de landelijke publiekscampagne die wordt ontwikkeld.

3 ster Beter Leven keurmerk uitgelicht

In de landelijke Beter Leven week campagne staat het 3 ster Beter Leven keurmerk centraal, omdat hiermee het contrast met de minimale wettelijke vereisten op dierenwelzijn het beste inzichtelijk gemaakt kan worden. De impact van de campagneboodschap is daarmee groter. Hoewel 1 ster en 2 ster Beter Leven ook al een stap voorwaarts zijn naar een beter dierenwelzijn, laten we als Dierenbescherming met 3 ster ons hoge aspiratieniveau zien, waarbij de stal zo is ingericht dat het dier veel keuzevrijheid heeft. 

De landelijke media-uitingen van de campagne dragen dan ook consequent het 3 ster Beter Leven keurmerk. Echter verwachten we dat consumenten, eenmaal voor het schap, vanwege prijs en beschikbaarheid ook voor 1 en 2 ster Beter Leven kiezen. 

Als retailer, producent of aanbieder kunt u uiteraard in de Beter Leven week zowel 1, 2 als 3 ster Beter Leven producten centraal stellen.

Nieuwe pay-off

De payoff van de campagne is gewijzigd. Verzoek is om enkel onderstaande pay-off te gebruiken om de boodschap zo eenduidig mogelijk over de bühne te brengen.

Meer ruimte om te leven…..Beter!

Campagnetoolkit

N.B. op zoek naar het 2 en 3 ster campagnelogo? Het AI -bestand bovenaan de toolkit bevat verschillende lagen met 1,2 en 3 ster versies.

Voor vermelding op Twitter vragen we je gebruik te maken van #beterleven

Ander formaat nodig?

Helaas kunnen we de open bestanden niet allemaal online zetten, maar deze zijn opvraagbaar bij onderstaand contactpersoon. De formaten kunnen eveneens aangepast worden conform de specificaties van uw eigen kanalen. Dat kan eventueel ook door ons, hiervoor kunt u contact opnemen.

Disclaimer: aan de open bestanden kunnen elementen worden toegevoegd. Echter is het voor de campagneherkenning van belang dat er geen essentiële campagne elementen wijzigen. Bij vragen graag contact opnemen met de Dierenbescherming.

Contact

Liselotte de Rooij, sr. Communicatieadviseur Beter Leven keurmerk / Campagnemanager E-mail: l.derooij@dierenbescherming.nl Mobiel: 06 – 261 46 857