Leghennen

Huidige versie                                Versie incl. laatste wijzigingen
1 ster:     versie 3.1 geldig vanaf 01.09.2016 | versie 3.1 geldig vanaf 01.09.2016
2 ster:    versie 3.1 geldig vanaf 01.09.2016 | versie 3.1 geldig vanaf 01.09.2016
3 ster:    versie 2.1 geldig vanaf 01.09.2016 | versie 2.1 geldig vanaf 01.09.2016

  • Biologische leghennenbedrijven komen automatisch in aanmerking voor 3 sterren, indien zij BIO-gecertificeerd zijn. Voor meer informatie zie SKAL

Aanvullende besluiten en interpretaties

Na de laatste formele vaststelling van deze criteria zijn de volgende, aanvullende concept besluiten en interpretaties afgestemd met de Dierenbescherming. Deze besluiten/interpretaties zijn nog niet formeel vastgesteld en kunnen nog wijzigen voorafgaand aan opname in vastgestelde BLk criteria. Vooruitlopend hierop mag er wel al op basis van deze concept besluiten en interpretaties worden gecertificeerd.

Aanvullende informatie voor leghennenbedrijven