Slachterij rund

                        Huidige versie                            Versie incl. laatste wijzigingen

Rund:           versie 2.1 geldig vanaf 01-01-2019 | versie 2.1 geldig vanaf 01-01-2019

Alle slachterijen die Beter Leven dieren willen slachten dienen een verklaring ‘Verdoofd slachten’ te ondertekenen en mee te sturen met hun aanvraag.

Aanvullende besluiten en interpretaties

Na de laatste formele vaststelling van deze criteria zijn de volgende, aanvullende concept besluiten en interpretaties afgestemd met de Dierenbescherming. Deze besluiten/interpretaties zijn nog niet formeel vastgesteld en kunnen nog wijzigen voorafgaand aan opname in vastgestelde BLk criteria. Vooruitlopend hierop mag er wel al op basis van deze concept besluiten en interpretaties worden gecertificeerd.