Zuivel

De Dierenbescherming, Stichting Natuur & Milieu en de Vogelbescherming Nederland werken gezamenlijk aan het ontwikkelen van criteria voor de melkveehouderij, inmiddels concreet uitgewerkt voor 1 ster van het Beter Leven keurmerk. Deze criteria zijn openbaar gemaakt.

De goedgekeurde melkveehouders die voldoen aan de nieuwe criteria en de verwerkende keten mogen de melk, zuivelproducten en vlees van de melkkoe afzetten met het Beter Leven keurmerk met 1 ster. 

De Beter Leven criteria melkveehouderij worden op korte termijn uitgestuurd voor raadpleging, waarbij geïnteresseerde partijen kunnen reageren. Deze raadpleging zal naar verwachting tijdens het tweede kwartaal van 2019 plaatsvinden. Na de raadpleging worden de criteria definitief vastgesteld door de directeur van de Dierenbescherming.

Voor meer informatie over deze pilot of de criteria Beter Leven melkveehouderij 1 ster neemt u contact op met info@sblk.nl.

Concept criteria BLk melkveehouderij

1 Ster:  versie 1.0 dd. 15-04-2019

  • Biologische zuivel komt automatisch in aanmerking voor 3 sterren, indien BIO-gecertificeerd. Voor meer informatie zie SKAL.

Aanvullende informatie voor melkveehouderijbedrijven