Kosten

Bedrijven die zijn goedgekeurd/gecertificeerd voor het Beter Leven keurmerk (BLk) hebben, worden kosten voor deelname aan het Beter Leven keurmerk in rekening gebracht, de zogenaamde deelnemersbijdrage. De bedrijven zijn deze bijdrage verschuldigd aan de Stichting Beter Leven keurmerk (SBLk). Deze deelnemersbijdrage wordt gebruikt voor de financiering van de werkzaamheden van de Stichting Beter Leven keurmerk.

Naast de deelnemersbijdrage SBLk, brengt de Certificatie Instelling de controle en certificeringskosten apart, aanvullend in rekening. Deze kosten kunnen bij de Certificerende Instelling worden opgevraagd.

Veehouderijbedrijven:

De Stichting Beter Leven keurmerk brengt géén kosten/deelnemersbijdrage in rekening bij veehouderij (primaire) bedrijven.

De Certificatie Instelling brengt wel kosten in rekening bij een veehouderij (primair) bedrijf voor de uitgevoerde controle en certificering. Deze kosten kunnen bij de Certificerende Instelling worden opgevraagd.

Alle goedgekeurde bedrijfslocaties, m.u.v. veehouderijbedrijven:

Alle goedgekeurde bedrijfslocaties, m.u.v. veehouderijbedrijven, zijn een deelnemersbijdrage verschuldigd aan de Stichting Beter Leven keurmerk (SBLk). Hierbij geldt:

  1. Bedrijfstype bepaalt welke deelnemersbijdragen van toepassing zijn;
  2. Bedrijfsgrootte bepaalt de hoogte van de bijdrage.

Zie de begrippenlijst voor een definities van de verschillende bedrijfstypes.

De specifieke deelnemersbijdrage voor de verschillende bedrijfstypes kunt u terugvinden in de onderstaande overzichten:

Nieuwe aanmeldingen:

Bij nieuwe aanmeldingen geldt de datum waarop de SBLk goedkeuring voor productie heeft verleend als startpunt voor facturatie. Indien de goedkeuring voor (of op) de 15de van de maand verleend wordt, telt dezelfde maand als startpunt voor de facturatie. Indien de goedkeuring na de 15de verleend wordt geldt de eerst volgende maand als startpunt voor de facturatie.

Opzegging, beëindiging deelname:

Bij opzeggingen/beëdiging deelname aan BLk geldt een opzegtermijn van twee maanden vanaf de datum van opzegging. Bij het opnieuw aanmelden van een gestopte deelnemer wordt de eenmalige vaste bijdrage opnieuw in rekening gebracht.

Biologisch gecertificeerde bedrijven:

Bedrijven die beschikken over een geldig BIO certificaat komen de BIO producten automatisch in aanmerking voor het 3 sterren Beter leven keurmerk . Deze bedrijven worden niet opnieuw voor het Beter Leven keurmerk gecertificeerd. Indien het bedrijf uitsluitend biologische producten verwerkt/levert wordt bij het bedrijf uitsluitend, éénmalige registratiekosten in rekening worden gebracht à €81,-. Dit houdt wel in dat u enkel onder de scope zuivel 3 sterren mag produceren. Indien u onder een andere (niet biologische) scope wilt gaan produceren, valt uw bedrijf onder verwerker. U moet dan voldoen aan de criteria en er zullen jaarlijkse controles plaatsvinden.