Raadpleging

De Dierenbescherming past bestaande Beter Leven criteria aan en stelt nieuwe Beter Leven criteria op. Voordat deze gewijzigde/nieuwe criteria worden vastgesteld worden ze voor een bepaalde periode gepubliceerd en rondgestuurd voor raadpleging. Tijdens de periode van raadpleging krijgen de betrokkenen de mogelijkheid om schriftelijk te reageren op de voorgestelde wijzigingen vanuit hun praktijkkennis en -ervaring. Indien wenselijk wordt er aanvullend nog een hoorzitting georganiseerd om aanvullende informatie te geven en te ontvangen.

De ontvangen reacties worden door de Dierenbescherming meegenomen bij het verder bijstellen van deze criteria. Hierna worden ze definitief vastgesteld en opnieuw gepubliceerd op de website van de Stichting Beter Leven keurmerk met een datum waarop deze criteria in werking treden. 

 1. Nieuwsbericht raadpleging, concept criteria en de belangrijkste wijzigingen
      - Konijn met 1 ster van het Beter Leven keurmerk
      - BLk slachterij pluimvee
 2. Resultaten raadpleging
  a. Nieuwsbericht resultaten raadpleging
  b. Resultaten raadpleging
 3. Definitief vastgestelde criteria na raadpleging (incl. wijzigingen)
      - BLk Konijn met 1 ster, definitieve versie 2.1
 1. Nieuwsbericht raadpleging, concept criteria en de belangrijkste wijzigingen
      - Runderen met 1, 2 en 3 sterren van het Beter Leven keurmerk
      - BLk runderslachterij
      - BLk foodservice, hoofdkantoor en filiaal
      - BLk retail met verwerker, hoofdkantoor en filiaal
 2. Resultaten raadpleging
  a. Nieuwsbericht resultaten raadpleging
  b. Resultaten raadpleging
 3. Definitief vastgestelde criteria na raadpleging (incl. wijzigingen)
  a. Gewijzigde criteria
      - BLk Rund met 1 ster, definitieve versie 2.1
      - BLk Rund met 2 sterren definitieve versie 2.1
      - BLk Slachterij Rund, definitieve versie 2.1
      - BLk Retail met verwerker (hoofdkantoor en filiaal), definitieve versie 3.1
      - BLk Foodservice (hoofkantoor en filiaal), definitieve versie 3.1
  b. Nieuwe criteria
      - BLk Rund met 3 sterren, definitieve versie 1.1
      - BLk Hoofkantoor rundveehouderijbedrijven, definitieve versie 1.1
 1. Nieuwbericht raadpleging, met de belangrijkste wijzigingen
      - Varkens met 1, 2 en 3 sterren van het Beter Leven keurmerk
      - BLk Varkensslachterij
      - BLk Eierpakstation (met en zonder IKB EI certificaat)
      - BLk Ketenregisseur
 2. Resultaten raadpleging
  a. Nieuwsbericht resultaten raadpleging
  b. Resultaten raadpleging
 3. Definitief vastgestelde criteria na raadpleging (incl. wijzigingen)
  a. Gewijzigde criteria
      - BLk Varkens met 1 ster, definitieve versie 2.1
      - BLk Varkens met 2 sterren definitieve versie 2.1
      - BLk Varkens met 3 sterren, definitieve versie 2.1
      - BLk Slachterij varken, definitieve  versie 2.1
      - BLk Eierpakstation (met IKB Ei certificaat), definitieve versie 2.1
  b. Nieuwe criteria
      - BLk Eierpakstation (zonder IKB Ei certificaat), definitieve versie 1.1
      - BLk Ketenregisseur, definitieve versie 1.2
 1. Nieuwbericht raadpleging, met de belangrijkste wijzigingen
      - Vleeskuikens met 1, 2 en 3 sterren van het Beter Leven keurmerk
      - Leghennen met 1, 2 en 3 sterren van het Beter Leven keurmerk
      - Kalkoenen met 1 en 2 sterren van het Beter Leven keurmerk
      - BLk verwerkers (incl. uitsnijderijen, verpakkers, etc.)
      - BLk verwerkers in de supermarkten
      - Foodservice bedrijven
 2. Resultaten raadpleging
  a. Nieuwsbericht resultaten raadpleging
  b. Resultaten raadpleging
 3. Definitief vastgestelde criteria na raadpleging (incl. wijzigingen) 
  a. Gewijzigde criteria 
  - BLk Vleeskuikens met 1 ster, definitieve versie 5.1
  - BLk Vleeskuikens met 2 sterren, definitieve versie 2.1
  - BLk Vleeskuikens met 3 sterren, definitieve versie 2.1
  - BLk Leghennen met 1 ster, definitieve versie 3.1
  - BLk Leghennen met 2 sterren, definitieve versie 3.1
  - BLk Leghennen met 3 sterren, definitieve versie 3.1
  - Be- en verwerkende bedrijven, definitieve versie 2.1
  b. Nieuwe criteria 
  - BLk Kalkoenen met 1 ster, definitieve versie 1.1
  - BLk Kalkoenen met 2 sterren, definitieve versie 1.1
  - Supermarkt met verwerker (hoofdkantoor en filiaal), definitieve versie 2.0
  - Foodservice (hoofdkantoor en filiaal), definitieve versie 2.0