Vastellen definitieve BLk criteria na raadpleging

De Dierenbescherming heeft een aantal criteria geëvalueerd en voorstellen opgesteld voor de herziening van deze criteria. Deze criteria zijn bij de deelnemende bedrijven voorgelegd ter raadpleging zodat zij konden reageren vanuit de praktische haalbaarheid van wijzigingen.

Het ging tijdens de laatste raadplegingsronde om de volgende criteria:

  1. BLk Rund met 1, 2 en 3 sterren van het Beter Leven keurmerk
  2. BLk hoofdkantoor Multi-site rundveehouderij bedrijven
  3. BLK Slachterij rund
  4. BLK Food service – hoofdkantoor en filiaal
  5. BLk Retail met verwerker – hoofdkantoor en filiaal

Resultaten raadpleging

De ontvangen opmerkingen leverde nuttige feedback op. De ingediende opmerkingen zijn door de Dierenbescherming beoordeeld en waar nodig heeft de Dierenbescherming besloten de criteria aan te passen. De resultaten van de raadpleging en de definitieve, gewijzigde BLk criteria zijn vanaf vandaag inzichtelijk via onze website.

De wijzigingen naar aanleiding van de raadpleging zijn, waar van toepassing, in het groen weergegeven.

De initieel voorgestelde wijzigingen zijn in het rood weergegeven.

Nieuw BLk criteria vanaf 01-01-2019 van kracht

Deze nieuwe BLk criteria zijn op 17-08-2018 door de Dierenbescherming opnieuw vastgesteld en worden na een overgangstermijn van min. 3 maanden op 01-01-2019 van kracht. Dit betekend dat de betrokken BLk deelnemers vanaf 01-01-2019 op basis van deze nieuwe BLk criteria zullen worden gecontroleerd en gecertificeerd.

Communicatie naar BLk veehouders door ketenregisseurs.

We vragen de ketenregisseurs uit de betrokken veehouderijsectoren om deze nieuwe BLk criteria en de datum waarop ze van kracht worden te communiceren naar de veehouders die bij hun keten zijn aangesloten. Zodat de veehouders zich hierop kunnen voorbereiden en er geen onduidelijkheid meer is als er vanaf 01-01-2019 wordt gecontroleerd en gecertificeerd op basis van de nieuw BLk criteria.