Vastellen definitieve BLk criteria na raadpleging

De dierenbescherming heeft een aantal criteria geëvalueerd en voorstellen opgesteld voor de herziening van deze criteria. Deze criteria zijn eerder voorgelegd ter raadpleging zodat u kon reageren vanuit de praktische haalbaarheid van wijzigingen.

Het ging tijdens de laatste raadplegingsronde o.a. om de volgende criteria:

  1. BLk konijn met 1 ster van het Beter Leven keurmerk

Resultaten raadpleging

De ontvangen opmerkingen leverde nuttige feedback op. De ingediende opmerkingen zijn door de Dierenbescherming beoordeeld en waar nodig heeft de Dierenbescherming besloten de criteria aan te passen.

De resultaten van de raadpleging en de definitieve, gewijzigde BLk criteria voor BLk Konijn 1 ster zijn vanaf vandaag inzichtelijk via de Beter Leven website.

De wijzigingen naar aanleiding van de raadpleging zijn, waar van toepassing, in het groen weergegeven. De initieel voorgestelde wijzigingen zijn in het rood weergegeven.

Nieuw BLk criteria vanaf 01-01-2019 van kracht

Deze nieuwe BLk criteria zijn op 05-10-2018 door de Dierenbescherming opnieuw vastgesteld en worden na een overgangstermijn op 01-01-2019 van kracht. Dit betekend dat er vanaf 01-01-2019 op basis van deze nieuwe BLk criteria zal worden gecontroleerd en gecertificeerd.

Communicatie naar BLk veehouders door ketenregisseurs.

We vragen de ketenregisseurs uit de betrokken veehouderijsectoren om deze nieuwe BLk criteria en de datum waarop ze van kracht worden te communiceren naar de veehouders die bij hun keten zijn aangesloten. Zodat de veehouders zich hierop kunnen voorbereiden en er geen onduidelijkheid meer is als er vanaf 01-01-2019 wordt gecontroleerd en gecertificeerd op basis van de nieuw BLk criteria.