Over ons

De Stichting Beter Leven keurmerk (SBLk) is de private keurmerkorganisatie die de borging van het Beter Leven keurmerk (BLk) van de Dierenbescherming ter hand neemt.
Dit is hét keurmerk voor vlees en eieren waarmee een bedrijf kan aantonen dat zij diervriendelijker produceert. Klanten van de SBLk zijn boeren, slachterijen, uitsnijderijen, verpakkers, verwerkers en waar de Dierenbescherming zich buigt over beleidsvragen (criteria) en communicatie richting consument, richt de Stichting zich op de borging en de communicatie met het bedrijfsleven.

Het is haar doel om het behandelen van aanvragen tot het gebruik van het Beter Leven keurmerk soepel en professioneel te laten verlopen. Hiertoe beoordelen we de binnengekomen aanvragen (checken ketens, procedures en recepturen) en houden we toezicht op een juiste controle en handhaving door externe certificatie instellingen. De Stichting is een compacte uitvoeringsorganisatie zonder winstoogmerk die haar kosten doorberekent aan het deelnemende bedrijfsleven.