Stichting

Het bestuur van de Stichting Beter Leven keurmerk bestaat uit de volgende vijf bestuursleden:
 
Voorzitter: Helga van Veen
Helga heeft zich tijdens haar studie Diergeneeskunde (vrije studierichting) speciaal verdiept in het welzijn van het landbouwhuisdier. Zij heeft verschillende beleids- en managementfuncties bij de Dierenbescherming vervuld, onder andere die van adjunct-directeur Dierenbescherming. Vanuit deze functies heeft zij contacten onderhouden met de agrarische sector. Helga is van het begin af aan betrokken geweest bij de ontwikkeling van het Beter Leven keurmerk. Zij bekleedt nog enige andere bestuurlijke – en adviesfuncties.

 

Vice-voorzitter: Charles den Hoed
Charles heeft na zijn rechtenstudie onder andere als hoofd juridische zaken gewerkt. Ook heeft hij als directielid Productschappen Vee, Vlees en Eieren gewerkt aan de belangenbehartiging van de agrarische sector. Charles is inmiddels gepensioneerd maar nog steeds actief in diverse nevenfuncties.

 
Penningmeester: Koos Boering
Koos is manager Financiën en Operatie bij KWF Kankerbestrijding. Daarvoor werkzaam bij stichting Syntens Innovatiecentrum (nu: KvK) als manager Financiën, Control, ICT en Facilitair. Koos is ondernemer/directeur van een interim –  en werving en selectie bureau geweest en heeft veel interim opdrachten uitgevoerd in het financiële management. Hij is daarvoor ook vier jaar manager finance & control, ICT en Facilitair bij de Dierenbescherming geweest.
 
Secretaris: Inge Luyten
Inge heeft na haar studie Animal Biology anderhalf jaar als beleidsmedewerker bij de Dierenbescherming gewerkt. Daarna volgde ze een informatiemanagement traineeship, waarbij ze de opleiding Public Information Management volgde en bij verschillende overheidsinstanties als projectleider kennis, communicatie en transitie werkte. Op dit moment werkt Inge in België als coördinator van de non-profit Arbeid & Milieu.

 
Bestuurslid: Tjep de Vries
Tjep heeft na zijn studie diergeneeskunde onder andere als hoofd gezondheidszorg bij de Gezondheidsdienst voor Pluimvee en de Gezondheidsdienst voor Dieren gewerkt. Zijn laatste functie voor zijn pensionering was die van specialist pluimveegezondheid  KNMvD. Tjep bekleedt nog enkele nevenfuncties.

Leest u het jaarverslag over 2014.