Ruimte voor melkkoeien: buiten én binnen  

Hoe leven melkkoeien? Als je de zuivelverpakkingen mag geloven staan ze altijd buiten. In samenwerking met onderzoeksbureau Kien heeft de Dierenbescherming 1.000 consumenten gevraagd naar wat zij weten over het leven van de melkkoe. Bijna 40% weet daar vrijwel niets vanaf. En dat terwijl bijna de helft van de consumenten tussen de 200-500 gram kaas per week eet, dat zijn ongeveer 6 tot 16 plakken per week. Wat er aan dierenwelzijn achter dat pakje kaas blijft in het ongewisse, laat ook het resultaat van dit onderzoek zien.

Bekijk HIER de belangrijkste resultaten van ons kaasconsumptie onderzoek. Behoefte aan meer onderzoek? Ook de consumentengids deed afgelopen maand onderzoek en bestempelde het 3 sterren Beter Leven keurmerk tot meest dier-en milieuvriendelijk.

Geen wettelijke eisen

Consumentenonderzoek. N=1.000 Bron: Kien

Tijdens de Beter Leven week (24 t/m 30 oktober) vragen we daarom extra aandacht voor melkkoeien. Ruim één derde van de consumenten denkt dat melkkoeien het beduidend beter hebben dan vleesrunderen, kalveren, legkippen, vleeskippen en varkens. En ruim twee derde van de deelnemers gaat er vanuit dat er wettelijke eisen in de EU zijn voor het welzijn van melkkoeien, zoals de stalinrichting. Dat is dus niet zo. Niet voor niets stelde de Dierenbescherming Beter Leven criteria voor melkvee vast.

Bekijk hier de 1,2 en 3 sterren criteria voor melkvee.

Meer ruimte om te leven. Beter!

Melkkoeien staan een groot deel van het jaar binnen. De Dierenbescherming vindt het daarom belangrijk dat er voldoende ruime en comfortabele ligplaatsen aanwezig zijn en dat er voldoende eet-en drinkplaatsen zijn. Ook stelt de Dierenbescherming vast hoeveel tijd van zijn leven de melkkoe minimaal naar buiten moet, in het geval van 3 sterren Beter Leven is dat ruim een half jaar. Koeien uit de gangbare veehouderij komen een stuk minder buiten en het is onduidelijk hoe het welzijn van de koeien in de stal is. Wist je dat koeien kuddedieren zijn en dat er sprake is van een rangorde? De melkkoe  die een lagere hiërarchische positie inneemt moet de ruimte krijgen om te kunnen liggen, maar ook om te kunnen passeren in de loopgang. Onder 3 sterren Beter Leven is dit geregeld.

Hoewel de melkkoeien rond deze tijd bijna de stal in gaan, bestaat er onder 3 sterren Beter Leven de garantie dat de koeien ruim 6 maanden de wei in gaan. Kies dus altijd voor kaas of andere zuivel met het Beter Leven keurmerk.

Meest diervriendelijke- en milieuvriendelijke keurmerk

Het Beter Leven keurmerk is niet het eerste keurmerk dat op zuivelproducten verschijnt. Wie beter op de verpakking let, heeft ongetwijfeld het Weidemelklogo zien staan of opgemerkt dat een pak van een biologische melkveehouder komt. Daarnaast is er bijvoorbeeld een Eko-, Demeter- of Beter voor de Koe, Natuur & Boer bedrijfslogo. Het grootste verschil met het Beter Leven keurmerk is dat de Dierenbescherming de dierenwelzijnscriteria door geaccrediteerde Certificatie Instellingen onafhankelijk laat controleren op de naleving van de criteria Voor de melkveecriteria geldt dat ook biodiversiteit en milieu zijn opgenomen in de criteria. Daarmee is het een integraal duurzaam keurmerk. De consumentengids riep het Beter Leven keurmerk deze maand dan ook uit tot meest dier- en milieuvriendelijke keurmerk voor kaas.

Drie sterren boer Henk

Melkveehouder Henk Besten is zo’n boer die rekening houdt met zijn koeien. Hij koos er bewust voor om slechts twintig koeien te houden in plaats van de gemiddelde bedrijfsgrootte van ruim honderd koeien. De koeien grazen op kruidenrijk grasland, krijgen lokaal voer en verblijven in een ruime vrijloopstal. Henk is één van de eerste boeren die melk produceert voor de productie van 3 sterren Beter Leven kaas. Lees het verhaal van Henk.

Meer weten?

Wil je meer weten over de leefruimte per dier? Of over de andere eisen die de Dierenbescherming stelt binnen het Beter Leven keurmerk, zoals weidegang, speelmateriaal voor het dier of andere criteria? Bezoek dan deze pagina voor een overzicht per diersoort.

(*) Disclaimer: Wegens Vogelgriep is er een landelijke ophokplicht voor pluimvee afgekondigd. Deze kunnen tijdelijk niet naar buiten. Dat betekent dat de kippen nu tijdelijk minder ruimte tot hun beschikking hebben.