Gangbaar

1 ster

2 sterren

3 sterren

Meer ruimte

Aantal ligboxen

Gangbaar

Geen eis

Eén ligplek per koe

Eén ligplek per koe

5% meer ligplaatsen dan het aantal koeien.

Afleidingsmateriaal

Afleidingsmateriaal

Gangbaar

Geen eis

Borstels in de stal vereist

Borstels in de stal vereist

Borstels in de stal vereist

Zacht ligbed

Bodembedekking ligbox

Gangbaar

Geen eis

Koematras van rubber of diepe strooisellaag

Koematras van rubber of diepe strooisellaag

Koematras van rubber of diepe strooisellaag

Vrije uitloop

Weidegang

Gangbaar

Geen eis

120 dagen, 6 uur per dag

150 dagen, 8 uur per dag

180 dagen, 8 uur per dag

Melkkoe

Melkkoe 1 ster

Dieren onder het Beter Leven keurmerk hebben meer ruimte, afleidingsmateriaal en mogelijkheden om hun natuurlijk gedrag uit te oefenen dan dieren uit de gangbare veehouderij. Met 1 ster Beter Leven zijn de ernstigste problemen uit de vee-industrie aangepakt. De Dierenbescherming heeft de dierenwelzijnscriteria in de melkveehouderij verbreed met natuur –en milieucriteria. Dat betekent dat binnen het Beter Leven keurmerk extra voorwaarden worden gesteld aan milieu en biodiversiteit, zoals kruidenrijk grasland waar boerenlandvogels en insecten op af komen. Om het milieu te sparen mag de boer alleen gebruik maken van lokaal voer en bestrijdingsmiddelen met een lage milieubelasting. Met deze keurmerkverbreding kan de Dierenbescherming de melkkoeien in de stal en dieren op het land, zoals de boerenlandvogels en insecten een beter leven geven. Hieronder lees je wat de dierenwelzijns- en duurzaamheidscriteria zijn voor melkkoeien met 1 ster Beter Leven.

Wat wil de melkkoe?

Toon meer