Privacyreglement

Privacystatement Stichting Beter Leven keurmerk

De Stichting Beter Leven keurmerk (SBLk) verwerkt persoonsgegevens van deelnemers aan ons keurmerk, van relaties en van abonnees op onze nieuwsbrief. Ook als u bezoeker bent van onze website kan het zijn dat er gegevens van u verwerkt worden.

Een groot deel van de deelnemers aan het Beter Leven keurmerk zijn bedrijven en organisaties. Een aantal daarvan is een natuurlijke persoon. Voor de verwerking van de gegevens van natuurlijke personen geldt sinds 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Nieuwe deelnemers kunnen zich via het zakelijke deel van onze website www.beterlevenkeurmerk.nl aanmelden. Via het consumenten deel van onze site kunnen bezoekers, ook particulieren, zich aanmelden voor onze nieuwsbrief.

U bent als particulier aangemeld voor onze nieuwsbrief

Bij uw aanmelding voor onze nieuwsbrief voert u uw naam, mailadres en (optioneel) uw bedrijfsnaam in. Deze gegevens worden door ons opgeslagen op onze server. De mailadressen worden gedeeld met derden voor de verzending van de nieuwsbrief. Uw gegevens blijven bewaard tot het moment dat u zich weer afmeldt voor de nieuwsbrief. Op dat moment worden uw gegevens weer verwijderd. U kunt zich op elk moment via de link onderaan de nieuwsbrief en via de betreffende link op website afmelden.

Rechtsgrond

We sturen alleen een nieuwsbrief als u daar toestemming voor hebt gegeven (bij de aanmelding). Uw toestemming intrekken voor het ontvangen van de nieuwsbrief kan in elke nieuwsbrief. Afhankelijk van het moment van intrekken zult u geen nieuwsbrief van ons meer ontvangen. Secundaire deelnemers ontvangen standaard de nieuwsbrief (zie hierna).

U bent deelnemer van het Beter Leven keurmerk?

Primaire bedrijven

De registratie van primaire bedrijven, doorgaans zijn dit (pluim)veehouders, gebeurt door een zogeheten ketenregisseur. De ketenregisseur verwerkt de gegevens van primaire bedrijven en deelt deze met de Stichting Beter Leven keurmerk. De volgende gegevens worden door de ketenregisseur vastgelegd:

 • Uw bedrijfsnaamLocatiegegevens van elke vestiging
 • Branchenummer UBN/KIP of het Kvk nummer
 • Contactpersoon
 • Telefoonummer
 • Emailadres

Nieuwsbrief

Communicatie over alle aspecten van deelname, relevante nieuwberichten en aanpassingen van criteria communiceren we via onze nieuwsbrief. Aan primaire bedrijven versturen we onze nieuwsbrief niet zelf, dat loopt via uw ketenregisseur.

Rechtsgrond

Wij verwerken deze gegevens op grond van gerechtvaardigd belang. Het gerechtvaardigd belang voor de verwerking van uw gegevens is uw deelname aan het Beter Leven keurmerk. Het reglement voor deelname omschrijft dat we toetsen of u aan de criteria voor het Beter Leven keurmerk voldoet. Om dit te kunnen opvolgen hebben wij de genoemde gegevens nodig.

Secundaire bedrijven

De verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u deelnemer bent aan het Beter Leven keurmerk verloopt als volgt. Voor een correcte registratie van uw bedrijf in ons systeem en in het register op onze website vragen wij u in te geven:

 • Uw bedrijfsnaam. Mocht uw bedrijf meer locaties omvatten dan is voor elke locatie een aparte registratie nodig
 • De juiste locatieadresgegevens van uw bedrijfsvestiging (géén postadres)
 • De branchenummers (UBN/KIP) en/of inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel van uw locatie/vestiging
 • De contactpersoon (of personen) van deze locatie. Deze persoon dient als aanspreekpunt voor SBLk en voor de certificerende Instelling. Indien u dit niet zelf bent dan moet diegene hier ook van op de hoogte zijn
 • Uw voornaam, achternaam, initialen en geslacht hebben wij nodig om u correct te identificeren en aan te spreken.
 • Uw e-mailadres gebruiken we voor zakelijke correspondentie, nieuwbrief en -indien van toepassing- als inlogcode voor ons systeem.
 • We vragen uw postadresgegevens en (indien afwijkend van postadres) uw factuuradresgegevens om per post met u te communiceren over uw deelname en uw financiële bijdrage.
 • Uw telefoonnummer (en dat van de contactpersoon) ten behoeve van telefonische zakelijke contacten met SBLk en met Certificerende Instellingen. Doorgaans betreffen dit gesprekken over criteria, aanpassingen, inspecties, planning, producten, recepten, uitingen en dergelijke.

Nieuwsbrief

Communicatie over alle aspecten van deelname, relevante nieuwberichten en aanpassingen van criteria communiceren we via onze nieuwsbrief. Als geregistreerde deelnemer ontvangt u onze nieuwsbrief. U kunt u op elk moment via de link onderaan de nieuwsbrief en via de betreffende link op de website afmelden.

Rechtsgrond

De Rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens is de uitvoering van uw overeenkomst met de Stichting Beter Leven keurmerk. Het reglement voor deelname omschrijft dat we toetsen of uw bedrijf aan de criteria voor het Beter Leven keurmerk voldoet. Daarvoor hebben we gegevens van uw organisatie en de betrokken functionarissen nodig.

Opslag

Deze gegevens worden opgeslagen in het administratieve systeem van SBLk en gebruikt in het register op de website van SBLk. Beide zijn onder beheer en controle van SBLk en worden gefaciliteerd door gespecialiseerde bedrijven.

Delen van gegevens

Gegevens worden gedeeld met uw toeleveranciers en uw afnemers en met de van toepassing zijnde Certificerende Instelling voor inspecties en controles. Ook worden gegevens van alle deelnemers aan het keurmerk gepubliceerd in een openbaar register op onze website. Van primaire bedrijven worden gegevens geanonimiseerd getoond (alleen UBN/KIP, vestiging, status en scope(s)).

Bewaartermijn

De persoonsgegevens die wij bij aanmelding en gedurende uw deelname van u vastleggen worden bewaard tot 7 kalenderjaar na definitieve beëindiging.

Rechten

Als betrokkene onder de AVG heeft u de volgende rechten. We streven ernaar om deze rechten te allen tijde te waarborgen.

 • Recht op informatie en inzage: u kunt op aanvraag inzien welke persoonsgegevens we van u verwerken.
 • Recht om vergeten te worden: u kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Indien er andere doeleinden zijn waarvoor we rechtmatig uw gegevens verwerken, kan het zijn dat we ze voor dat doel nog wel (tijdelijk) verwerken.
 • Recht om te wijzigen: indien wij verkeerde gegevens van u hebben , kunt u deze (laten) wijzigen. Dit kan voor secundaire bedrijven via uw eigen login in ons systeem; voor primaire bedrijven via uw ketenregisseur. In overige gevallen kunt u contact met ons opnemen (formulier link naar het juiste formulier opnemen)
 • Beperking: als u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, kunt u dit kenbaar maken. We zullen deze verwerking dan binnen redelijke termijn beperken.
 • Bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen het verwerken van je gegevens.
 • Overdraagbaarheid: u hebt de mogelijkheid om op aanvraag uw persoonsgegevens over te (laten) dragen. Indien u dit wenst, neem dan contact op via link naar het juiste formulier opnemen).

Klacht

Bent u van mening dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Neemt u dan contact met ons op door een mail te sturen naar info@sblk.nl.U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookie-statement

Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen of om u aan te melden voor onze nieuwsbrief worden bepaalde gegevens verzameld, zoals de bezoekfrequentie, browsertype, IP-adres, de bezochte pagina’s, de vorige internetsites die bezocht werden en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens worden gebruikt om de werking van de verschillende internetpagina’s te verbeteren en deze website beter op gebruikerswensen aan te passen. Dit gebeurt door zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein onzichtbaar tekstbestand dat naar uw internetbrowser wordt gestuurd. Dit gaat om beterlevenkeurmerk.nl en http://beterleven.dierenbescherming.nl

Op deze websites kun je toestemming geven voor het plaatsen van deze cookies. Bekijk hieronder welke (verschillende) cookies geplaatst worden op onze websites.

Verwijderen cookies

Cookies kunt u ook verwijderen. Dit is het meest eenvoudig via uw browser. Hieronder ziet u per browser een link naar de wijze waarop u cookies kunt verwijderen:

Links met andere websites

De website van de Stichting Beter Leven keurmerk bevat mogelijk links naar externe internetpagina’s. De Stichting beter Leven keurmerk is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina’s waarvan op deze website een link is opgenomen, of van internetpagina’s waarbij een link is opgenomen naar deze website. Onze Cookie- en Privacy-Statements zijn niet van toepassing op persoonsgegevens die van u op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

Gebruik van de website van de Stichting

Links naar de website van de SBLk zijn slechts toegestaan als deze gebruikt worden ter ondersteuning van onze standpunten en ons werk. Vooraf is hiervoor schriftelijk toestemming nodig. Toestemming kan worden gevraagd door een e-mail te sturen naar info@sblk.nl. We streven naar beantwoording binnen vijf werkdagen. Hyperlinks moeten de bezoeker rechtstreeks leiden naar de context waarin de SBLk haar content aanbiedt. Het overnemen van informatie, framing, herpublicatie, bewerking of het toevoegen van informatie is niet toegestaan.

Wijziging van Privacystatement

De tekst van dit privacy statement kan, zonder voorafgaande aankondiging, door de Stichting Beter Leven keurmerk te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat deze op deze website zijn gepubliceerd.

Vestigingadres, inschrijvingsnummer Kvk

Vestigingsadres
Bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder de naam:
Stichting Beter Leven keurmerk
Regulusweg 11
2516 AC Den Haag

Inschrijvingsnummer K.v.K.
54937388, ’s-Gravenhage.

21 november 2018