Gangbaar

1 ster

2 sterren

3 sterren

Gezondheid

Kalf bij de moeder

Gangbaar

Geen eis

Minimaal 3 maanden

Minimaal 5 maanden

Minimaal 6 maanden

Binnenruimte

Ruimte

Gangbaar

Geen eis

5,4 m2 per rund

6,6 m2 per rund

8,5 m2 per rund

Zacht ligbed

Ligplaats

Gangbaar

Geen eis

Zacht, van stro

Zacht, van stro

Zacht, van stro

Vrije uitloop

Weidegang

Gangbaar

Geen eis

5 maanden m.u.v. stieren ouder dan 1 jaar

6 maanden m.u.v. stieren ouder dan 1 jaar

7 maanden m.u.v. stieren ouder dan 1 jaar

Vleesrund 1 ster

Dieren onder het Beter Leven keurmerk hebben meer ruimte, afleidingsmateriaal en mogelijkheden om hun natuurlijke gedrag uit te oefenen dan dieren uit de gangbare veehouderij. Met 1 ster Beter Leven zijn de ernstigste problemen uit de vee-industrie aangepakt. Hieronder lees je wat de criteria zijn voor runderen met 1 ster Beter Leven. Er zijn ook criteria voor 2 sterren en 3 sterren. Lees ook onze criteria voor andere dieren.

Wat wil het vleesrund?

Toon meer

Vleesrund 2 sterren

Dieren onder het Beter Leven keurmerk hebben meer ruimte, afleidingsmateriaal en mogelijkheden om hun natuurlijke gedrag uit te oefenen dan dieren uit de gangbare veehouderij. Met 1 ster Beter Leven zijn de ernstigste problemen uit de vee-industrie aangepakt. Hieronder lees je wat de criteria zijn voor runderen met 2 sterren Beter Leven.

Wat wil het vleesrund?

Toon meer

Keizersnede

Een aantal runderrassen, zoals Belgisch Blauwe en Verbeterd Roodbont, zijn zo extreem doorgefokt op dikke billen, dat de kalfjes standaard door de dierenarts met een keizersnede moeten worden gehaald. Zij kunnen niet op de natuurlijke manier geboren worden. Onder het Beter Leven keurmerk worden alleen rassen geaccepteerd waarvan vrijwel alle kalfjes op een natuurlijke manier geboren kunnen worden en daarbij zelden hulp nodig hebben.

Toon meer

Vleesrund 3 sterren

Dieren onder het Beter Leven keurmerk hebben meer ruimte, afleidingsmateriaal en mogelijkheden om hun natuurlijke gedrag uit te oefenen dan dieren uit de gangbare veehouderij. Met 1 ster Beter Leven zijn de ernstigste problemen uit de vee-industrie aangepakt. Hieronder lees je wat de criteria zijn voor runderen met 3 sterren Beter Leven.

Wat wil het vleesrund?

Toon meer

Kalfje bij de koe

Kalfjes blijven 6 maanden bij hun moeder.

Toon meer

Keizersnede

Een aantal runderrassen, zoals Belgisch Blauwe en Verbeterd Roodbont, zijn zo extreem doorgefokt op dikke billen, dat de kalfjes standaard door de dierenarts met een keizersnede moeten worden gehaald. Zij kunnen niet op de natuurlijke manier geboren worden. Onder het Beter Leven keurmerk worden alleen rassen geaccepteerd waarvan vrijwel alle kalfjes op een natuurlijke manier geboren kunnen worden en daarbij zelden hulp nodig hebben.

Toon meer

Castreren

Castreren mag alleen op een leeftijd jonger dan 3 maanden, onder verdoving en met pijnbestrijding achteraf.

Toon meer

Transport

De transportafstand naar het slachthuis mag maximaal 280 km bedragen en komt overeen met een maximale transportduur van 4 uur, bij een gemiddelde snelheid van 70 km/u. In de gangbare veehouderij geldt géén maximale transportduur voor de slacht.

Toon meer