Gangbaar

1 ster

2 sterren

3 sterren

Gezondheid

Kalf bij de moeder

Gangbaar

Geen eis

Minimaal 3 maanden

Minimaal 5 maanden

Minimaal 6 maanden

Binnenruimte

Ruimte

Gangbaar

Geen eis

5,4 m2 per rund

6,6 m2 per rund

8,5 m2 per rund

Zacht ligbed

Ligplaats

Gangbaar

Geen eis

Zacht, van stro

Zacht, van stro

Zacht, van stro

Vrije uitloop

Weidegang

Gangbaar

Geen eis

5 maanden m.u.v. stieren ouder dan 1 jaar

6 maanden m.u.v. stierenouder dan 1 jaar

7 maanden m.u.v. stierenouder dan 1 jaar

Vleesrund 1 ster

Dieren onder het Beter Leven keurmerk hebben meer ruimte, afleidingsmateriaal en mogelijkheden om hun natuurlijke gedrag uit te oefenen dan dieren uit de gangbare veehouderij. Met 1 ster Beter Leven zijn de ernstigste problemen uit de vee-industrie aangepakt. Hieronder lees je wat de criteria zijn voor runderen met 1 ster Beter Leven. Er zijn ook criteria voor 2 sterren en 3 sterren. Lees ook onze criteria voor andere dieren.

Wat wil het vleesrund?

Toon meer

Vleesrund 2 sterren

Dieren onder het Beter Leven keurmerk hebben meer ruimte, afleidingsmateriaal en mogelijkheden om hun natuurlijke gedrag uit te oefenen dan dieren uit de gangbare veehouderij. Met 1 ster Beter Leven zijn de ernstigste problemen uit de vee-industrie aangepakt. Hieronder lees je wat de criteria zijn voor runderen met 2 sterren Beter Leven.

Wat wil het vleesrund?

Toon meer

Vleesrund 3 sterren

Dieren onder het Beter Leven keurmerk hebben meer ruimte, afleidingsmateriaal en mogelijkheden om hun natuurlijke gedrag uit te oefenen dan dieren uit de gangbare veehouderij. Met 1 ster Beter Leven zijn de ernstigste problemen uit de vee-industrie aangepakt. Hieronder lees je wat de criteria zijn voor runderen met 3 sterren Beter Leven.

Wat wil het vleesrund?

Toon meer

Overig

Kalfjes blijven 6 maanden bij hun moeder. Net als bij 1 en 2 sterren Beter Leven, zijn doorgefokte rassen waarbij keizersneden noodzakelijk zijn verboden en mag castreren alleen onder verdoving en pijnbestrijding achteraf. De transportduur mag maximaal 8 uur duren en het transport naar de slacht maximaal 4 uur. In de gangbare veehouderij geldt géén maximale transportduur voor de slacht.

Toon meer