Gangbaar

1 ster

Binnenruimte

Schuilmogelijkheden

Gangbaar

Geen eis

Ja, tunnels en schuilwandjes

Gezondheid

Groepshuisvesting voedsters

Gangbaar

Geen eis

Verplicht

Afleidingsmateriaal

Afleidingsmateriaal

Gangbaar

Ruwvoer of knaagmateriaal

Ruwvoer én knaagmateriaal

Binnenruimte

Ruimte vleeskonijnen

Gangbaar

14,3 tot 16,7 per m2

11,1 per m2

Konijn 1 ster

Dieren onder het Beter Leven keurmerk hebben meer ruimte, afleidingsmateriaal en mogelijkheden om hun natuurlijk gedrag uit te oefenen dan dieren uit de gangbare veehouderij. Met 1 ster Beter Leven zijn de ernstigste problemen uit de vee-industrie aangepakt. Hieronder lees je wat de criteria zijn voor konijnen met 1 ster Beter Leven. Er is geen criteria voor 2 of 3 sterren.