Gangbaar

1 ster

2 sterren

3 sterren

Binnenruimte

Ruimte

Gangbaar

1,8 m2 per kalf

1,8 per kalf

2 m2 per kalf

4m2 per kalf

Zacht ligbed

Zachte ligplaats

Gangbaar

Geen eis

Verplicht

Verplicht

verplicht

Vrije uitloop

Uitloop naar buiten

Gangbaar

Geen eis

Geen eis

Verplicht

verplicht

Bloedarmoede

Ruwvoer

Gangbaar

Geen eis

Verplicht, vanaf 2 weken 200 gram – Vanaf 15 weken 500 gram

Verplicht, vanaf 2 weken onbeperkt ruwvoer

Verplicht, vanaf 2 weken onbeperkt ruwvoer

Transport

Gangbaar

Vleeskalf 1 ster

Dieren onder het Beter Leven keurmerk hebben meer ruimte, afleidingsmateriaal en mogelijkheden om hun natuurlijk gedrag uit te oefenen dan dieren uit de gangbare veehouderij. Met 1 ster Beter Leven zijn de ernstigste problemen uit de vee-industrie aangepakt. Hieronder lees je wat de criteria zijn voor kalveren met 1 ster Beter Leven.

Vleeskalf 2 sterren

Dieren onder het Beter Leven keurmerk hebben meer ruimte, afleidingsmateriaal en mogelijkheden om hun natuurlijk gedrag uit te oefenen dan dieren uit de gangbare veehouderij. Met 1 ster Beter Leven zijn de ernstigste problemen uit de vee-industrie aangepakt. Hieronder lees je wat de criteria zijn voor kalveren met 2 sterren Beter Leven.

Buitenuitloop

Kalveren met het Beter Leven keurmerk – 2 sterren hebben toegang tot een verharde buitenuitloop. Kalveren uit gangbare bedrijven en bedrijven met het Beter Leven keurmerk – 1 ster hebben geen uitloop naar buiten.

Toon meer

Transport

Meer dan de helft van alle Nederlandse kalveren wordt geïmporteerd van melkveehouders uit Europese landen zoals België, Duitsland, Ierland, Polen en de Baltische Staten. De pasgeboren kalveren gaan al op een leeftijd van 14 dagen op transport. Hun ziekteafweersysteem is dan nog niet volledig ontwikkeld. Tijdens transport komen kalveren in aanraking met veel verschillende kalveren en hun ziektekiemen. Doordat het afweersysteem nog niet goed ontwikkeld is, zijn kalveren erg vatbaar voor ziekteverwekkers. Onder het Beter Leven keurmerk mogen kalveren vanaf 2023 dan ook pas vanaf 28 dagen vervoerd worden. Dan is het eigen afweersysteem op een hoger niveau. Bij 3 sterren mogen kalveren pas na 3 maanden weg van het geboortebedrijf en van de moederkoe. Transport leidt tot veel stress. Hoe langer het transport duurt, hoe meer uitputting, uitdroging, honger, vallen en verwondingen of zelfs sterfte er optreedt. Onder het Beter Leven keurmerk duurt het transport daarom nooit langer dan 8 uur, oftewel ongeveer 560 kilometer. Na 6 maanden (bij het Beter Leven keurmerk met 2 en 3 sterren 8 á 10 maanden) gaan de kalveren naar een slachterij in de buurt. Dit transport duurt onder het Beter Leven keurmerk nooit langer dan 4 uur. De dieren zijn nu weliswaar wat groter en sterker, maar nog steeds is het transport zeer stressvol en kunnen ze omvallen en elkaar vertrappen.

Toon meer

Vleeskalf 3 sterren

Dieren onder het Beter Leven keurmerk hebben meer ruimte, afleidingsmateriaal en mogelijkheden om hun natuurlijk gedrag uit te oefenen dan dieren uit de gangbare veehouderij. Met 1 ster Beter Leven zijn de ernstigste problemen uit de vee-industrie aangepakt. Hieronder lees je wat de criteria zijn voor kalveren met 3 sterren Beter Leven.

Ruimte voor vleeskalveren

Hoe meer sterren, hoe meer ruimte het kalf heeft. Tot een leeftijd van 8 weken mogen de kalveren onder het Beter Leven keurmerk met 1 en 2 sterren alleen gehouden worden, mits onderling zicht en lichamelijk contact mogelijk is. Daarna worden de schotten tussen de kalveren verwijderd en leven ze in groepen. Vaak staan ze al eerder in groepen. In gangbare houderijen en houderijen met het Beter Leven keurmerk met 1 ster hebben kalveren een ruimte van minimaal 1,8 m2 per kalf. Kalveren met het Beter Leven keurmerk met 2 sterren hebben een ruimte van minimaal 2 m2 per kalf. Vanaf 2025 hebben ook de kalveren met Beter Leven keurmerk 1 ster minimaal 2 m2 per kalf. Vanaf 2030 wordt het oppervlakte voor 1 en 2 sterren weer vergroot. Bij het Beter Leven keurmerk met 3 sterren leven de kalveren altijd in een groepshuisvesting. Vanaf 2030 hebben ook kalveren met 1 en 2 sterren groepshuisvesting na maximaal 8 weken. In een groep hebben de kalfjes in verhouding meer bewegingsruimte. Kalveren met 3 sterren hebben een ruimte van minstens 4m2 per kalf.

Toon meer

Zachte ligplaats

Bij het Beter Leven keurmerk – 2 en 3 sterren hebben de kalfjes een zachte ligplaats om op te rusten. De vloer is voor de helft of geheel ingestrooid met stro, maar bij 2 sterren mag dit ook een rubber mat zijn. Bij kalveren met 1 ster is vanaf 2030 ook strooisel of een rubber mat verplicht. Bij de meeste gangbare kalverhouderijen hebben de kalveren alleen een hardhouten roostervloer. Dit is voor kalveren verre van comfortabel en kan daarnaast klauw- en pootproblemen en een verstoord liggedrag veroorzaken. Een zacht ligbed van stro of rubber geeft de kalveren aanzienlijk meer comfort.

Toon meer

Weidegang

Kalveren met het Beter Leven keurmerk – 3 sterren kunnen permanent de weide in, tenzij extreme weersomstandigheden dit niet toelaten. Dit is voor de kalveren een geweldige verrijking. Ze rennen en springen in de wei om hun poten te strekken en genieten van de buitenlucht en het verse gras. Kalveren met het Beter Leven keurmerk – 2 sterren hebben toegang tot een verharde buitenuitloop. Kalveren uit gangbare bedrijven en bedrijven met het Beter Leven keurmerk – 1 ster hebben geen uitloop naar buiten.

Toon meer

Ruwvoer

Vroeger kregen kalveren enkel kalvermelk aangeboden, terwijl kalveren van nature ruwvoer beginnen te eten vanaf een leeftijd van 14 dagen. De kalveren hadden hierdoor niets te herkauwen en hun verteringsstelsel van meerdere magen kon zich niet normaal ontwikkelen. Het gevolg was afwijkend gedrag zoals schijnherkauwen en er ontstonden gaatjes en zweren in de lebmaag. Momenteel is het verstrekken van ruwvoer (bijv. luzerne, kuilgras, snijmaïs en een erwten/gerstmengsel) vanaf een leeftijd van 14 dagen wettelijk verplicht. De wet noemt echter erg kleine hoeveelheden. Onder het Beter Leven keurmerk krijgen de kalveren met 1 ster daarom minimaal 1500 gram/kalf per dag tot 15 weken en daarna minimaal 3300 gram/kalf per dag. De kalfjes kunnen daardoor herkauwen en het verteringsstelsel kan zich goed ontwikkelen. Bij het Beter Leven keurmerk met 2 sterren krijgen de kalveren melk tot 6 weken en krijgen tevens vanaf een leeftijd van 14 weken ruwvoer. 3 sterren Beter Leven kalfjes drinken bij de moeder en krijgen onbeperkt ruwvoer.

Toon meer

Gezondheid

Geen bloedarmoede

Consumenten uit voornamelijk Italië en Frankrijk eten graag blank kalfsvlees. Zij denken dat dit vlees malser is en gegarandeerd afkomstig is van jonge dieren. Dit blanke kalfsvlees wordt in Nederland bij gangbare blank vleeskalverhouderijen geproduceerd.
Om dit kalfsvlees een blanke kleur te geven (in plaats van roze rood), wordt hetijzergehalte in de voeding laag gehouden. Hierdoor is het ijzergehalte in het bloed aanzienlijk verlaagd en is de kans op bloedarmoede groot. Onder het Beter Leven keurmerk en bij rosé kalfsvlees (vlees met een roze kleur) krijgen kalveren genoeg ijzerhoudend voer, zodat er vrijwel geen risico op bloedarmoede is.

Een vaste dierenarts, gespecialiseerd in de vleeskalverhouderij, stelt samen met de kalverhouder een gezondheidsplan op, waarin de doelstellingen voor beheersing en reductie van ziekten worden vastgelegd. De dierenarts komt minstens eens per kwartaal op het bedrijf voor een algemene controle. Tevens wordt een dierenarts tijdig geraadpleegd in geval van abnormale uitval of ziekteverschijnselen. Een keer per jaar wordt het hele gezondheidsbeleid geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Het bedrijf heeft een hygiëne plan waarin staat beschreven hoe de hygiëne op het bedrijf wordt geborgd. Tussen rondes kalveren wordt schoongemaakt en ontsmet.

 

Toon meer

Dag-en nachtritme

Natuurlijk licht en een normaal dag- en nachtritme heeft een grote positieve invloed op het welzijn van kalveren. Dankzij daglichtplaten in het dak of zijvensters in de stal komt daglicht naar binnen. Naast licht is een donkere periode ook belangrijk. De kalveren met Beter Leven keurmerk hebben in ieder geval 6 uur per dag een aaneengesloten donkere periode, voor een goede nachtrust en een natuurlijk dag- en nachtritme.

Toon meer

Transport

Meer dan de helft van alle Nederlandse kalveren wordt geïmporteerd van melkveehouders uit Europese landen zoals België, Duitsland, Ierland, Polen en de Baltische Staten. De pasgeboren kalveren gaan al op een leeftijd van 14 dagen op transport. Hun ziekteafweersysteem is dan nog niet volledig ontwikkeld. Tijdens transport komen kalveren in aanraking met veel verschillende kalveren en hun ziektekiemen. Doordat het afweersysteem nog niet goed ontwikkeld is, zijn kalveren erg vatbaar voor ziekteverwekkers. Onder het Beter Leven keurmerk mogen kalveren vanaf 2023 dan ook pas vanaf 28 dagen vervoerd worden. Dan is het eigen afweersysteem op een hoger niveau. Bij 3 sterren mogen kalveren pas na 3 maanden weg van het geboortebedrijf en van de moederkoe. Transport leidt tot veel stress. Hoe langer het transport duurt, hoe meer uitputting, uitdroging, honger, vallen en verwondingen of zelfs sterfte er optreedt. Onder het Beter Leven keurmerk duurt het transport daarom nooit langer dan 8 uur, oftewel ongeveer 560 kilometer. Na 6 maanden (bij het Beter Leven keurmerk met 2 en 3 sterren 8 á 10 maanden) gaan de kalveren naar een slachterij in de buurt. Dit transport duurt onder het Beter Leven keurmerk nooit langer dan 4 uur. De dieren zijn nu weliswaar wat groter en sterker, maar nog steeds is het transport zeer stressvol en kunnen ze omvallen en elkaar vertrappen.

Toon meer