Gangbaar

1 ster

2 sterren

Binnenruimte

Ruimte

Gangbaar

1,8 m2 per kalf

1,8 per kalf

2 m2 per kalf

Zacht ligbed

Zachte ligplaats

Gangbaar

Geen eis

Verplicht

Verplicht

Vrije uitloop

Uitloop naar buiten

Gangbaar

Geen eis

Geen eis

Verplicht

Bloedarmoede

Ruwvoer

Gangbaar

Geen eis

Verplicht, vanaf 2 weken 200 gram – Vanaf 15 weken 500 gram

Verplicht, vanaf 2 weken onbeperkt ruwvoer

Vleeskalf 1 ster

Dieren onder het Beter Leven keurmerk hebben meer ruimte, afleidingsmateriaal en mogelijkheden om hun natuurlijk gedrag uit te oefenen dan dieren uit de gangbare veehouderij. Met 1 ster Beter Leven zijn de ernstigste problemen uit de vee-industrie aangepakt. Hieronder lees je wat de criteria zijn voor kalveren met 1 ster Beter Leven.

Vleeskalf 2 sterren

Dieren onder het Beter Leven keurmerk hebben meer ruimte, afleidingsmateriaal en mogelijkheden om hun natuurlijk gedrag uit te oefenen dan dieren uit de gangbare veehouderij. Met 1 ster Beter Leven zijn de ernstigste problemen uit de vee-industrie aangepakt. Hieronder lees je wat de criteria zijn voor kalveren met 2 sterren Beter Leven.