Onze visie

De Dierenbescherming zet zich al jaren in voor een beter leven van de miljoenen dieren in de vee-industrie. Zij doet dit onder meer door overleg, lobby en zo nodig publieksacties richting publiek, bedrijfsleven en overheid. De Dierenbescherming is een praktische organisatie die het Beter leven keurmerk ziet als een instrument om de veehouderij via de weg van overleg en geleidelijkheid diervriendelijker te maken. Minder en beter is daarbij een leidraad, waarbij we niet aarzelen om ook een vegetarische/veganistische leefstijl te promoten.