Voornemen is vóórkomen

Denk bij iedere aankoop aan het dier.

Hoe fijn zou het zijn als ook de dieren in de veehouderij de ruimte hebben om vrijer te kunnen bewegen om hun natuurlijke gedrag te laten zien. Daar kun jij voor zorgen. Jouw goede voornemen om bewuster te consumeren kan betekenen dat je vaker dierenwelzijn laat meewegen bij je vleesaankopen in de supermarkt. Het levert jou een goed gevoel op en tegelijkertijd maakt dit voornemen impact op de dieren in de veehouderij. Dat klinkt als een win-win oplossing, toch? Wil je echt iets betekenen voor de leefomstandigheden van dieren in de veehouderij, koop voortaan diervriendelijker. Kies voor het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming.

Beluister beide veehouders hoe varkens en kippen leven onder 3 sterren

Door de Vogelgriep (*) zitten kippen tijdelijk ‘opgehokt’. Dat betekent dat 3 sterren Beter Leven kippen tijdelijk minder ruimte tot hun beschikking hebben, omdat toegang tot de vrije uitloop tijdelijk uitgesloten is. 

Bekijk de leefomstandigheden per dier

Ontdek HIER per dier hoe zij gehouden worden onder het 1,2, of 3 sterren keurmerk. Hoe meer sterren hoe diervriendelijker. Overall geldt dat onder het keurmerk de dieren meer ruimte krijgen dan in de gangbare veehouderij. Bekijk dit filmpje om de betekenis achter de sterren te leren kennen.

Voor meer informatie neem contact met ons op.

Vogelgriep (*)

Vogelgriep  raakt de pluimveesector hard. Het vogelgriepvirus waart rond en om de kans op een uitbraak te verkleinen zitten kippen tijdelijk in de stal. Dat betekent dat 3 sterren Beter Leven kippen tijdelijk minder ruimte tot hun beschikking hebben, omdat toegang tot de vrije uitloop tijdelijk uitgesloten is. Dat laat onverlet dat de overige dierenwelzijnscriteria als verrijkingsmateriaal zoals het hebben van strobalen, zachte bodembedekking en de mogelijkheid tot stofbaden voor een diervriendelijker leven zorgen. Kies daarom ook deze feestdagen voor 3 sterren Beter Leven kip of ei.