3 sterren leghen zit in boom

Wat is Beter Leven?

Het Beter Leven keurmerk

Het Beter Leven keurmerk geeft door middel van een sterrensysteem aan hoe diervriendelijk vlees, kip en eieren zijn. Hoe meer sterren, des te diervriendelijker het product is. Hieronder zie je wat de sterren algemeen inhouden. Op deze website kun je per dier kijken wat de sterren voor hen betekenen.

Wat was de aanleiding?

Helaas wordt nog geen 1% van de jaarlijks 450 miljoen dieren in de Nederlandse veehouderij in diervriendelijkere systemen als biologisch gehouden. Om ook voor die overige 99% van het vee verbeteringen te bewerkstelligen, heeft de Dierenbescherming in 2007 het sterrensysteem van het Beter Leven keurmerk geïntroduceerd.

Spannend, want “ongetwijfeld zou er kritiek komen”, herinnert Marijke de Jong van de Dierenbescherming zich. “Ons logo op een dood dier, op een stuk vlees, stel je voor.” Marijke is nu de programmamanager die verantwoordelijk is voor het succesvolle Beter Leven keurmerk, maar was in die tijd als beleidsmedewerker al nauw betrokken bij gesprekken met het bedrijfsleven over het verschrikkelijke leed dat doorgefokte vleeskuikens, ofwel ‘plofkippen’, werd aangedaan. “Die te verwachten weerstand bij de presentatie van ons keurmerk in 2007 zat ‘m er onder meer in dat sommigen vinden dat je dieren pas echt helpt als je ze niet opeet, of op z’n minst reclame maakt voor alléén biologische producten. Zo is het in een ideale wereld, maar de realiteit is helaas anders.”

Uiteraard mikt de Dierenbescherming op een zo groot mogelijke uitbreiding van de biologische veehouderij, waarbij optimaal rekening wordt gehouden met het welzijn van de dieren, ten koste van de gangbare vee-industrie. “We werken al jaren samen met deze sector en roepen dat mensen niet iedere dag vlees zouden moeten eten,” stelt Marijke. “Maar het zou in onze visie onaanvaardbaar zijn als er dan niemand knokt voor de miljoenen dieren die niet-biologisch worden gehouden.” Voor deze dieren geldt weliswaar dat er wetgeving bestaat om ze te beschermen tegen verdere uitbuiting, maar daarmee is alles gezegd. “De controle op de naleving laat veel te wensen over en zoals we weten is er nogal wat mis in de gangbare vee-industrie. Krappe hokken, weinig afleiding en dieren die zijn verworden tot dingen die je consumeert.”

Hoe zitten de controles in elkaar?

Alle partijen die deelnemen aan het Beter Leven keurmerk worden gecontroleerd. Denk hierbij aan de boer, de slachter, de vleesverwerker maar ook de supermarkt. Bedrijven die willen meedoen met het keurmerk kunnen terecht bij de Stichting Beter Leven keurmerk. Zij is verantwoordelijk voor de borging en houdt toezicht op de deelnemers. Hoe dat gaat zie je in onderstaande video.