Melkkoe 3 sterren

Dieren onder het Beter Leven keurmerk hebben meer ruimte, afleidingsmateriaal en mogelijkheden om hun natuurlijk gedrag uit te oefenen dan dieren uit de gangbare veehouderij. Met 1 ster Beter Leven zijn de ernstigste problemen uit de vee-industrie aangepakt. Hieronder lees je wat de criteria zijn voor melkkoeien met 3 sterren Beter Leven/Biologisch.

Biologische, dierlijke gecertificeerde producten krijgen sinds 2009 automatisch het Beter Leven keurmerk 3 sterren. Skal beheert de biologische normen, die zijn gebaseerd op de Europese wetgeving voor biologische landbouw. 

Aanvullende eisen

Het grootste deel van de biologische melkveebedrijven heeft zich aangesloten bij de aanvullende eisen, bovenop de EU Bio-normen, zoals opgesteld door de Vereniging van Biologisch Melkveehouders. Vanaf 2019 vindt er op deze eisen ook controle plaats door een certificerende instelling.

Daarin is onder meer het volgende geborgd:

• Alle koeien hebben een eigen ligbox
• Minimaal 180 dagen per jaar, 8 uur per dag weidegang.

De Dierenbescherming wil op termijn toewerken naar een totale verbreding van het Beter Leven keurmerk met natuur - en milieucriteria voor de grootste diercategorieën, i.s.m. de (biologische) veehouderij. 

 

Verschillen tussen de sterren Beter Leven keurmerk kalf


Melkkoeien 1 ster Beter Leven 
Beter Leven keurmerk bij andere dieren