2 sterren Beter Leven melk beter voor dier, natuur en milieu

Veehouder Kees Schutte uit Agelo ontvangt als eerste melkveehouder het 2 sterren Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming voor zuivel. Hét bewijs dat bij de productie van zuivelproducten van zijn boerderij rekening is gehouden met zowel dierenwelzijn, als biodiversiteit en natuur. De Dierenbescherming is blij om deze 2 sterren Beter Leven deelnemer te mogen verwelkomen, want daarmee is zuivel nu in alle sterrencategorieën vertegenwoordigd. Supermarktketen Jumbo biedt de 2 sterren dagverse zuivel van boer Kees als eerste aan in week 34.

Wat houdt ‘2 sterren’ in?

Bij het 2 sterren Beter Leven keurmerk lopen koeien minimaal 150 dagen per jaar in de wei, waarbij ze ook beschikken over meer ruimte in de stal. Deze manier van veehouderij heeft niet alleen een positieve invloed op het welzijn van de dieren, maar draagt ook bij aan een duurzamere omgeving. De normen voor het keurmerk zijn ontstaan uit een samenwerking tussen de Dierenbescherming (de keurmerkeigenaar), Natuur & Milieu en Vogelbescherming Nederland. “Het 2 sterren Beter Leven keurmerk daagt ons nog meer uit het landschap en de boerderij als een geheel te zien. Boeren is immers meer dan een koe in de wei”, vertelt boer Kees. Dat betekent dat ook boerenlandvogels zich beter thuis voelen rondom het boerenerf. Immers is er meer natuur aanwezig, omdat 10% van het land kruidenrijkgrasland is waar boerenlandvogels goed gedijen en ook wordt er in het broedseizoen niet gemaaid.

De Dierenbescherming is blij met de gedurfde stap van de boer Kees Schutte. “Stap voor stap naar beter dierenwelzijn, dat is waar het Beter Leven keurmerk voor staat. Het is geweldig om te zien dat boer Kees zélfs in onzekere tijden zo’n stap durft te zetten. En wat voor één: de eerste melkveehouder die produceert volgens de strengere criteria die aan 2 sterren van ons keurmerk verbonden zitten. Dat betekent onder andere langer in de wei en meer aandacht voor de natuur en het milieu”, aldus Marijke de Jong, programmamanager Beter Leven keurmerk.

Leuk weetje

Wist je dat Beter Leven boer Kees bij de productie van zijn zuivel gebruik maakt van Lelyrobots? Deze robots automatiseren het melkproces en bieden koeien optimale bewegingsvrijheid. De koeien bepalen zelf wanneer ze eten, drinken, rusten of worden gemolken. Dit draagt bij aan het welzijn van de koe en de kwaliteit van de melk. Beter Leven boer Kees heeft zelfs een minizuivelfabriek op zijn boerderij. Hierdoor kan hij de melk direct van de boerderij rechtstreeks aan Jumbo leveren.

Ga naar het persbericht.