66% omzetgroei scharrelkip met 1 ster in de supermarkt

De omzet van scharrelkip met 1 ster van het Beter Leven kenmerk is in de eerste 36 weken van 2013 met 66% gestegen ten opzichte van 2012. Het omzetaandeel is inmiddels gegroeid naar 10% (bron IRI).

Bewuste keus

De groei komt grotendeels tot stand doordat steeds meer consumenten bewust kiezen voor diervriendelijker kip. Dit mooie voorbeeld laat zien dat dierenwelzijn een robuuste en stabiele trend is en ook leeft bij consumenten. Albert Heijn, als één van de initiatiefnemers van de opschaling sinds 2009, verkoopt naar verhouding de meeste kip met 1 ster. Deen Supermarkten streeft er naar om eind 2014 alleen nog kip met minimaal 1 ster te verkopen. Voorlopige conclusie; de groei is er nog niet uit!