Aanpak biggensterfte faalt

Gisteravond besteedde het actualiteitenprogramma Nieuwsuur aandacht aan het onderwerp biggensterfte. Ondanks toezeggingen dit terug te dringen, sterft nog altijd ruim 5 miljoen, meer dan 13% van de biggen, voortijdig. Onacceptabel vinden wij.

In 2009 was er ook ophef over de hoge biggensterfte die toen op 12,8% lag. De varkenssector besloot de Stuurgroep Bigvitaliteit in het leven te roepen om dit aan te pakken en beloofde in 10 jaar tijd de biggensterfte fors terug te dringen. Maar nu, 10 jaar later, is het percentage met 13,2% zelfs nog hoger.

Oorzaak biggensterfte

Biggensterfte kent tal van oorzaken. Het fokken op steeds meer biggen per worp speelt een rol. Daarnaast is de zorg voor pasgeboren biggen op veel bedrijven afgenomen, bijvoorbeeld doordat het varkensbedrijf gegroeid is, maar het aantal verzorgers niet in gelijke mate mee is gegroeid.

Biggensterfte tegengaan

Om biggensterfte echt tegen te gaan, moet volgens de Dierenbescherming veel meer ingezet worden op varkensfoklijnen met minder en robuustere biggen per geboorte. Varkensfokkers uit binnen- en buitenland geven aan dat zij dit ook zien als een goede stap in de aanpak van biggensterfte. Een varkensfokker heeft er zelf immers ook niets aan als een groot deel van de biggen voortijdig overlijdt. Ook zij willen onnodig dierenleed tegengaan en extra kosten vermijden.

Wat doet de Dierenbescherming?

De Dierenbescherming praat met de varkenssector om te komen tot een betere aanpak en in 2016 zijn we gevraagd deel te nemen aan de Stuurgroep Bigvitaliteit. In dat jaar is er een nieuw plan van aanpak gelanceerd. Eén van de eerste producten van de nieuwe aanpak is een checklist waarmee varkensfokkers de risico’s op biggensterfte op hun bedrijf kunnen aanpakken.

Daling sterfte mogelijk

De Wageningse dierethicus Bart Gremmen zegt in Nieuwsuur dat een daling tot 7% wel degelijk mogelijk is, maar dat de consument dan wel bereid moet zijn om meer voor zijn vlees te betalen. Omdat dit lastig via regulier vlees te realiseren is, bekijkt de Dierenbescherming binnen het Beter Leven keurmerk wat zij met de hiervoor genoemde checklist kan doen en hoe zij zodanige criteria aan de varkensfokkerijen kan stellen dat de biggensterfte afneemt.