Alders: Geen bewijs voor gesjoemel met Beter Leven Kenmerk

“Wij hebben geen aanwijzingen gevonden die de geuite beschuldigingen in de Zembla-uitzending ‘Sjoemelen met vlees’ bevestigen en achten deze ook onaannemelijk”. Dat schrijft Hans Alders in zijn rapportage over de beschuldiging van twee anonieme medewerkers van vleesverwerker VION dat het bedrijf dagelijks honderden tot duizenden kilo’s regulier varkensvlees zou toevoegen aan vlees met het Beter Leven kenmerk of zou verpakken als vlees met dit kenmerk.

Grondig verdiept

Alders concludeert na zijn onderzoek juist dat er geen enkele aanleiding is om te frauderen. “Integendeel. Gegeven de verhouding tussen aanbod en vraag ontbreekt er enige reden om tot opwaardering te komen”, stelt de voormalig milieuminister in het rapport dat hij samen met Theo Vermeegen op verzoek van de Dierenbescherming schreef. Alders verdiepte zich grondig in de productie, verwerking en administratie van het vlees bij VION en maakt duidelijk dat er sprake is van een overaanbod van Beter Leven-vlees. “Zelfs de pieken, feestdagen en de zomerse barbecue, kunnen zonder moeite worden opgevangen”.

Fraude onaannemelijk

Uit het onderzoek van Alders naar de administratie van VION blijkt dat er niet meer dan 50% van het beschikbare Beter Leven-vlees aan klanten wordt geleverd. Van de individuele ’technische onderdelen’ (voorstuk, middel en ham) die worden uitgebeend, wordt niet meer dan 60% van het beschikbare Beter Leven-vlees afgezet. Het overaanbod wordt door VION als regulier vlees verkocht. Ook geïnterviewde vakbondsbestuurders zeggen zich niet te herkennen in de geuite beschuldiging. Navraag door hen bij kaderleden leverde geen ander beeld op. FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen sluiten niet uit dat er fouten worden gemaakt, “maar dat er op structurele basis, in opdracht van leidinggevenden, fraude gepleegd zou worden achten zij onaannemelijk”, aldus Alders in zijn rapport.

Verwarring weggenomen

Frank Dales, directeur van de Dierenbescherming, reageerde furieus op de vermeende fraude en kondigde in september aan de zaak tot op de bodem te zullen uitzoeken. “Dat is nu gebeurd en ik ben blij dat de grote verwarring is weggenomen. Het Beter Leven kenmerk staat als een huis en datzelfde geldt voor alle betrokkenen. Ik durf er mijn handen voor in het vuur te steken dat de consument krijgt wat hij ziet met het Beter Leven kenmerk: een diervriendelijker geproduceerd stukje vlees”.

Mediahype

Dales betreurt de mediahype die ontstond en het verkeerde beeld dat daarbij is ontstaan, maar is ervan overtuigd dat zijn organisatie en de partners in het Beter Leven kenmerk de klap te boven zullen komen. “We hebben grootse plannen met elkaar. Het onderling vertrouwen is sterk”. Dales spreekt vooral zijn waardering uit voor de uiterst transparante wijze waarop vleesverwerker VION medewerking heeft verleend. “Niet alleen aan ons, maar ook aan bedrijven als Unilever en Albert Heijn”. Ook deze bedrijven deden grondig onderzoek en concluderen dat er geen reden is om aan de integriteit van VION te twijfelen.