Beter Leven 1 ster varkens wordt steeds meer de norm

Veehouders die op duurzame wijze investeren in nieuw- of verbouw van stallen, en daarbij een beroep willen doen op bijbehorende fiscale regelingen, zijn verplicht om te voldoen aan een aantal criteria die het Beter Leven keurmerk stelt. Dat schrijft staatssecretaris van Dam in een brief aan de Tweede Kamer. Het gaat om bedrijven die gebruik maken van de Maatlat Duurzame Veehouderij. In 2017 geldt voor dierenwelzijn en diergezondheid een aantal aanscherpingen.

Meer daglicht, lagere bezetting

Zo is het minimale percentage daglicht voor vleeskuikens, vleesvarkens en gespeende biggen gelijkgesteld aan de eisen van 1 ster Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Dat geldt ook voor de maximaal toegestane bezetting bij vleesvarkens en gespeende biggen. Daarnaast is de maximaal toegestane bezetting van vleeskuikens aangescherpt en als verplichte eis opgenomen.

Milieu-eisen

Naast bovengenoemde eisen zijn er ook eisen op het gebied van ammoniakuitstoot, brandveiligheid, fijnstof en klimaat verscherpt.

Beter Leven als standaard

De Dierenbescherming juicht deze ontwikkeling toe. Het laat zien dat het Beter Leven keurmerk 1 ster bij varkens steeds meer de norm wordt voor het houden van varkens. Een norm die overigens niet als eindstation geldt. Momenteel houdt de Dierenbescherming een raadplegingsronde om de criteria voor Beter Leven varkens 1 ster onder de loep te nemen.