Beter Leven keurmerk fors in de lift

Het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming is in 2015 gegroeid met 17% ten opzichte van 2014. Afgelopen jaar werden 20 miljoen dieren volgens de criteria van het keurmerk gehouden. De cijfers zijn terug te vinden in de jaarlijkse rapportage van de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij (UDV) die staatssecretaris van Dam naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De grootste aantallen dieren onder het Beter Leven keurmerk vormen de 17 miljoen vleeskippen. Verder gaat het om 2 miljoen varkens, 1 miljoen leghennen en zo’n 270.000 runderen en kalveren.

Duurzame stallen

Uit de voortgangsrapportage blijkt verder dat het aandeel integraal duurzame stallen in de totale veehouderij de afgelopen jaren is toegenomen van ongeveer 2.000 in 2009 tot ruim 9.500 in 2015. De groei komt vooral door stallen die een keurmerk hebben via het stimuleringsinstrument Maatlat Duurzame Veehouderij en door het Beter Leven keurmerk. Het aantal biologische stallen blijft sinds 2009 vrij stabiel.

Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij

De Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij is samenwerkingsverband van het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de overheid en is gericht op verduurzaming van de veehouderij. Doelstelling is in 2023 een veehouderijsector te hebben die met behoud van concurrentiekracht produceert met respect voor mens, dier, milieu en omgeving