Beter Leven keurmerk voor zuivel op komst

Om de productie van dier- en milieuvriendelijker geproduceerde zuivel te stimuleren komt de Dierenbescherming binnenkort samen met Natuur & Milieu met een Beter Leven keurmerk voor zuivel. De organisaties hopen hiermee een bijdrage te kunnen leveren aan het terugdringen van het fosfaatoverschot, nu grote delen van de politiek niet bereid is om de veestapel in te krimpen.

Maatregelen nodig

De Dierenbescherming voorziet dat het door staatssecretaris Van Dam van Economische voorgestelde systeem van fosfaatrechten melkveehouders nog meer zal stimuleren tot meer koeien, en verder schaalvergroting en minder of helemaal niet meer weiden van hun koeien. Maatregelen zijn nodig, omdat er door de groei van de melkveestapel meer mest wordt geproduceerd en het milieu door mest al overbelast is. Maatregelen moeten er voor zorgen dat het aantal koeien en de mest die zij produceren in evenwicht worden gebracht met de beschikbare grond in Nederland. Dat vergt een inkrimping van de melkveestapel.

Dier- en milieuvriendelijker

Het vergt ook een ander verdienmodel; niet meer zoveel mogelijk tegen zo laag mogelijke kosten voor de hele wereld produceren, maar minder en hoog kwalitatief produceren voor Noordwest Europa. Om dit laatste te stimuleren komt de Dierenbescherming binnenkort samen met Natuur & Milieu met een Beter Leven keurmerk voor zuivel, waardoor consumenten die zuivel willen consumeren voor gegarandeerd dier- en milieuvriendelijker geproduceerde zuivel kunnen kiezen.