EU-succes voor vleeskuikens

Op 25 oktober nam het Europese Parlement met overgrote meerderheid een resolutie aan om het welzijn van vleeskuikens in de EU te verbeteren. De dieren hebben vaak een slecht welzijn: door de hoge groeisnelheid en veel dieren per vierkante meter zijn kreupelheid en ontstoken voetzolen veelvoorkomende aandoeningen. Omdat de dieren niet robuust zijn en boeren ze in slechte omstandigheden houden, moet er regelmatig antibiotica worden gebruikt. Dat kan weer leiden tot resistente bacteriën: een gevaar voor de volksgezondheid dus. Daar wil het parlement nu iets aan doen.

Alternatieve houderijsystemen

Negentig procent van de vleeskuikens in de EU wordt in intensieve systemen gehouden. Er is Europese wetgeving waarin minimale vereisten worden voorgeschreven voor deze houderijsystemen, maar die wetgeving is niet streng genoeg en boeren leven dit niet altijd na. Daarom wordt in de resolutie onder andere opgeroepen om alternatieve houderijsystemen waarin robuustere dieren worden gebruikt te promoten, en om een stappenplan te maken om de overgang naar een duurzame vleeskuikenhouderij te ondersteunen.

Beter Leven keurmerk als voorbeeld

In Nederland zijn bij vleeskuikens met het Beter Leven keurmerk de belangrijkste welzijnsproblemen opgelost. Deze kuikens zijn van een trager groeiend ras, worden met minder dieren per vierkante meter gehouden en krijgen toegang tot een overdekte uitloop met frisse lucht en daglicht. Dit heeft geleid tot een duidelijke verbetering van het dierenwelzijn (bijvoorbeeld veel minder pootproblemen) en een enorme daling van het antibioticagebruik.

Intergroup animal welfare

De Dierenbescherming heeft daarom gisteren tijdens de Intergroup Animal Welfare van het Europees Parlement (waar allerlei zaken die te maken hebben met dierenwelzijn worden besproken, en waar alle Europarlementariërs voor worden uitgenodigd) een presentatie gegeven over het Beter Leven keurmerk als alternatief voor de intensieve vleeskuikenhouderij. Hierop werd positief gereageerd. Ook heeft de Dierenbescherming Nederlandse Europarlementariërs benaderd om duidelijk te maken hoe belangrijk het is dat er iets verandert in de vleeskuikenhouderij en dat ze de resolutie wel moesten aannemen. En met succes!

En nu?

Een resolutie is helaas niet bindend, wat betekent dat de Europese Commissie, die uiteindelijk de besluiten maakt, niet verplicht is er iets mee te doen. Maar het is voor het eerst dat een dergelijke resolutie over de noodzaak van het verbeteren van vleeskuikenwelzijn, is aangenomen. Dat het parlement bijna unaniem met de resolutie instemde laat zien dat het onderwerp breed gedragen wordt. Er wordt dus druk gezet en het leidt tot aandacht en discussie. De Dierenbescherming blijft zich inzetten om het welzijn van vleeskuikens te verbeteren door het goede voorbeeld te geven met het Beter Leven keurmerk en door te lobbyen bij overheden en sector.