Gemengde gevoelens na veehouderijdebat Brabant

Nu Provinciale Staten van Noord-Brabant vrijdagnacht hebben ingestemd met ingrijpende maatregelen om het milieu en de volksgezondheid te beschermen, blijft de Dierenbescherming met gemengde gevoelens achter. De duidelijke roep om aandacht voor dierenwelzijn is vooralsnog niet gehonoreerd. “Dat is teleurstellend”, concludeert directeur Femke-Fleur Lamkamp van de Dierenbescherming.

Er is hoop

En toch is er hoop dat met name boeren die diervriendelijker werken of dat willen gaan doen zullen worden tegemoetgekomen. “Na het debat kun je constateren dat vrijwel alle Brabantse Statenfracties positief zijn over produceren volgens de normen van ons Beter Leven keurmerk”, aldus Lamkamp. “Er heerst een brede consensus dat er voor boeren die diervriendelijker willen werken iets geregeld moet worden”. De Dierenbescherming zal daarom graag meepraten over de invulling van het zogeheten ‘flankerend beleid’. Hierin moet volgens de Dierenbescherming onder meer worden geregeld dat veehouders die zouden willen produceren volgens haar keurmerk worden vrijgesteld van de zogeheten ‘staldering’. Die zou namelijk betekenen dat deze boeren voor onevenredig hoge kosten komen te staan als ze bijvoorbeeld een grotere stal willen bouwen om de dieren meer ruimte te geven.

Innovatieve technieken

In de gesprekken zal de Dierenbescherming ook naar voren brengen dat er aandacht moet komen voor innovatieve technieken om de uitstoot van ammoniak in te dammen. Luchtwassers leiden weliswaar tot een schonere buitenlucht, maar in de stal wordt de lucht voor de dieren en hun verzorgers er met een luchtwasser niet gezonder op en dat is volgens de Dierenbescherming een gemiste kans.