Goede afleiding voor varkens noodzaak

Afgelopen weekend toonde NRC een fotoreportage over afleidingsmateriaal voor varkens. Te zien waren acht foto’s met o.a. kettingen met ballen, hout of bouten, als afleidingsmateriaal voor varkens. Terecht werd in de begeleidende tekst aangegeven dat deze materialen ontoereikend zijn. Varkens willen wroeten op zoek naar voedsel. Als er niets te wroeten valt of als er onvoldoende voer is, dan gaan ze hun wroetgedrag op één voorwerp of op hun hokgenoten richten. Dat kan leiden tot elkaar bijten, tot aan bloedens toe. Om te kunnen wroeten en om bijten te voorkomen krijgen varkens afleidingsmateriaal.

Eisen afleidingsmateriaal

De foto’s zijn gemaakt bij varkensbedrijven die meedoen aan 1 ster. Onder Beter Leven 1 ster moet afleidingsmateriaal aan minstens drie van de volgende vijf eigenschappen voldoen (en vanaf 2019 zelfs aan alle vijf); Zo moet in optimaal verrijkingsmateriaal kunnen worden gewroet, en gebeten. Ook moet het onderdelen bevatten die eetbaar en afbreekbaar zijn, zodat het in kleinere stukken uiteen kan vallen. Daarnaast is het vernieuwende aspect van het materiaal van groot belang. Vernieuwend betekent in dit geval dat het verrijkingsmateriaal wekelijks wordt ververst of vervangen door iets anders. Buiten dat vinden varkens het fijn als ze samen met het materiaal bezig kunnen zijn.

Controle

De meeste materialen op de foto’s voldoen hieraan niet. Controle van de gefotografeerde bedrijven moet duidelijk maken of dit werkelijk zo is, of dat de varkenshouder daarnaast bijvoorbeeld als afleiding luzerne of stro verstrekt. Dat is op namelijk basis van de foto’s niet vast te stellen. Aangezien de fotografe de bedrijven anoniem wil houden, zal bij de jaarlijkse controle van elke Beter Leven deelnemer beoordeeld worden of het afleidingsmateriaal ontoereikend is. In dat geval moeten de bedrijven dat verbeteren, anders worden ze geschorst en uiteindelijk uitgesloten van deelname aan het Beter Leven keurmerk.

Meer lezen over afleidingsmateriaal voor varkens onder het Beter Leven keurmerk? Download de informatiefolder. Hierin staan uitgebreid de voorwaarden beschreven van optimaal verrijkingsmateriaal en 9 voorbeelden van materialen die voldoen aan de eisen van het Beter Leven keurmerk