Het AMC kiest voor vleeswaren met Beter Leven kenmerk

Het AMC heeft besloten om voortaan vleeswaren te serveren met het Beter Leven kenmerk. De 450 patiënten van het ziekenhuis krijgen daardoor vleeswaren met 1 ster. Kipfilet heeft zelfs 2 sterren van het Beter Leven kenmerk. Alleen smeerleverworst heeft nog geen ster, maar daar wordt aan gewerkt, samen met de leverancier Huis van Beleg.

Francis Bakker, stafadviseur Patiëntenvoeding van het AMC, meldt dat deze vernieuwing goed past bij de wensen van het AMC: ‘Door goed overleg met Huis van Beleg bleek dat zo een bijdrage geleverd kan worden aan maatschappelijk verantwoord ondernemen én de mogelijkheid om het betaalbaar te houden’.

Marijke de Jong van de Dierenbescherming is verheugd met deze stap. ‘Het is niet alleen belangrijk voor een beter dierenwelzijn, maar ook voor de humane gezondheidszorg. Het blijkt namelijk uit de praktijk dat pluimveehouders die kip met de sterren van het Beter Leven kenmerk produceren in staat zijn om het antibioticagebruik met 90% te laten dalen. Daarmee is het Beter Leven kenmerk goed voor mens en dier en zijn zorginstellingen belangrijke partners. Goed voorbeeld van het AMC en we hopen dat er meer volgen.’