Het keurmerk

Logo op vlees

Wij krijgen de vraag vaak: “Waarom zet de Dierenbescherming haar logo op vlees?” Wie dieren wil beschermen, dient ze natuurlijk niet op te eten. Dit is waar, maar de realiteit is dat 95% van de Nederlanders geregeld vlees eet. Die Nederlanders worden niet allemaal vegetariër. De Dierenbescherming wil er ook zijn voor de dieren in de vee-industrie en probeert met het Beter Leven keurmerk van binnenuit de vee-industrie diervriendelijker te krijgen.

Verbetering via het bedrijfsleven

Met het Beter Leven keurmerk krijgen wij voor elkaar wat met wetgeving te weinig lukt: daadwerkelijk stappen zetten naar meer welzijn voor al die miljoenen ‘consumptiedieren’. Door met bedrijven afspraken te maken over meer leefruimte, over minder of geen ingrepen die het welzijn aantasten en over andere verbeteringen, lukt het om diervriendelijker geproduceerd vlees in de schappen te krijgen.

Basisnormen

Wij leggen veebedrijven een basispakket minimumnormen voor, waaraan de veehouderij direct dient te voldoen om voor een ster of meerdere sterren in aanmerking te komen. Die normen verschillen per diersoort, want de welzijnsaantasting is per diersoort anders. Deze normen betekenen dat de ergste uitwassen in de veehouderij zijn aangepakt en de dieren daadwerkelijk een beter leven hebben. Voor een aantal extra criteria, die ook bij de normen hoort van het Beter Leven keurmerk, spreken we met de bedrijven een overgangstermijn af, die het hen mogelijk maakt om de benodigde investeringen te doen.

 

Voorbeeld vleeskuikens

Om een voorbeeld te noemen: voor vleeskuikens geldt dat bedrijven die 1 ster Beter Leven keurmerk willen, direct een ander trager en sterker groeiend ras moeten nemen, dat meer ruimte, daglicht en afleidingsmateriaal krijgt. Voor de verplichte overdekte uitloop krijgen bedrijven een overgangstermijn om deze uitloop te kunnen bouwen. Bedenk dat het aanvragen van een bouwvergunning al een jaar kan duren.

 

Middel, geen doel

De Dierenbescherming zet zich al jaren in voor een beter leven van de miljoenen dieren in de vee-industrie. Zij doet dit onder meer door overleg, lobby en zo nodig publieksacties richting publiek, bedrijfsleven en overheid. 

De Dierenbescherming is een pragmatische organisatie die het Beter leven keurmerk ziet als een instrument om de veehouderij via de weg van overleg en geleidelijkheid diervriendelijker te maken.