Kritiek Ongehoord op Beter Leven keurmerk onterecht

De Dierenbescherming heeft kennisgenomen van aantijgingen van actiegroep Ongehoord, die het Beter Leven keurmerk vandaag in de media een ‘wassen neus’ noemt en ‘mislukt’. De Dierenbescherming deelt deze mening duidelijk niet. Met de beste intenties hebben we er juist voor gezorgd dat met het Beter Leven keurmerk miljoenen dieren in de veehouderij een aantoonbaar beter leven hebben gekregen. Het succes van vorige week, toen duidelijk werd dat kip met een ster van het Beter Leven keurmerk de norm wordt in alle supermarkten, onderstreept dit nog eens.

We geven dan ook geen gehoor aan de oproep van Ongehoord om te stoppen met het keurmerk. Kritiek, terecht of onterecht, houdt ons scherp. Laat dit echter geen invitatie zijn om ongenuanceerde uitspraken te doen die het keurmerk en het grote vertrouwen daarin schaden. Een keurmerk dat uniek is in Nederland omdat het dierenwelzijn kan verhogen tot soms ver boven de wettelijke ondergrens.

Slachterij is ketenregisseur

In het rapport van Ongehoord wordt onder andere melding gemaakt van de rol van ketenregisseur van de firma Gosschalk. Gosschalk als slachterij mag niet meer slachten onder het Beter Leven keurmerk. Het bedrijf heeft de regels dusdanig overtreden dat het geen BLk-certificaat meer heeft en geen deelnemer meer is. Echter voor de rol van ketenregisseur gelden andere criteria, die niet gerelateerd zijn aan dierenwelzijn. Gosschalk voldoet aan de criteria voor ketenregisseur. Gosschalk meldt veehouderijen aan en af. Dat moet voorlopig doorgaan; boeren en daarmee hun dieren mogen niet de dupe worden van de misstappen bij de slachterij. De controles bij de boeren om gecertificeerd te worden, is een taak van onafhankelijke certificatie instellingen, niet van de ketenregisseur. Hoe de rol van ketenregisseur voor de betrokken partijen in de toekomst moet worden ingevuld zal besproken moeten gaan worden.

Ongehoord kaart ook opnieuw de misstanden bij een andere slachterij aan. De Dierenbescherming hecht eraan te melden dat bij dit bedrijf direct is opgetreden en is een systematiek van zeer intensieve (waar nodig dagelijkse) controles ingevoerd. Ook zijn ingrijpende wijzigingen in het slachtproces doorgevoerd. De Stichting Beter Leven keurmerk ziet er streng op toe dat de criteria van het Beter Leven keurmerk worden nageleefd in de keten, zo niet dan wordt gesanctioneerd. Overigens is de primaire handhaving van de terzake doende wetgeving natuurlijk een taak van de overheid. De Dierenbescherming pleit al langer voor beter toezicht in slachthuizen en heeft onlangs met partners slim cameratoezicht ingevoerd.

Uitstel overschakeling bedwelmingsmethode pluimvee
Een ander punt dat wordt aangehaald is de ontheffing voor pluimveeslachterijen om nog gebruik te mogen maken van de, volgens de criteria niet meer toegestane  waterbadmethode. Dit klopt. De slachterij die deze methode nog gebruikt, moet een investering en een verbouwing doen om over te stappen op een andere methode van bedwelming (CO2 bedwelming). De pluimveeslachterij heeft aangegeven, en onderbouwd, dat de vergunningsaanvraag voor CO2 bedwelming aanzienlijke vertraging heeft opgelopen door onverwachte bijkomende of veranderende eisen vanuit de gemeente binnen het vergunningsproces. Wij zien het als aannemelijk dat de pluimveeslachterij deze redelijkerwijze niet had kunnen voorzien. De overgangstermijn is daarom nog een keer verlengd tot maximaal eind van dit jaar. Het verbieden van de zeer dieronvriendelijke waterbadmethode is een initiatief van de Dierenbescherming en geen wettelijke verplichting. Juist dankzij de bepalingen van het Beter Leven keurmerk is het einde van deze methode nu eindelijk in zicht.

Verdienmodel
De Dierenbescherming verdient niet aan het Beter Leven keurmerk. Sterker, het Beter Leven keurmerk kost de Dierenbescherming, als eigenaar, alleen maar geld. Die kosten zitten in beleidsmatig werk zoals het (door)ontwikkelen van de dierinhoudelijke criteria, het geven van voorlichting over diervriendelijker consumeren en promoten van het Beter Leven keurmerk. De bijdrage die deelnemers aan het Beter Leven keurmerk betalen verdwijnt niet in een grote schatkist, maar wordt gebruikt om de werkzaamheden van de Stichting Beter Leven keurmerk te financieren, inclusief de extra controles door onafhankelijke, niet aan de Dierenbescherming, noch aan het bedrijfsleven verbonden organisaties. In het rapport van Ongehoord wordt gesuggereerd dat er sprake zou zijn van belangenverstrengeling. Dit klopt niet.

Overleg en geleidelijkheid
De Dierenbescherming zet zich al jaren in voor een beter leven van de miljoenen dieren in de vee-industrie. Zij doet dit onder meer door overleg, lobby en zo nodig acties richting publiek, bedrijfsleven en overheid. De Dierenbescherming is een praktische organisatie die het Beter leven keurmerk ziet als een instrument om de veehouderij via de weg van overleg en geleidelijkheid diervriendelijker te maken. Minder en beter is daarbij een leidraad, waarbij we niet aarzelen om ook een vegetarische/veganistische leefstijl te promoten.

Meer informatie

Lees ook: Feiten en fabels Beter Leven keurmerk

Lees ook: Meerwaarde van het Beter Leven keurmerk in de veehouderij