Lef in het bedrijfsleven-prijs uitgereikt

De ‘Lef in het Bedrijfsleven’-prijs van de Dierenbescherming is uitgereikt aan Ad Kemps van Coppens Diervoeding. “Voor zijn volhardende inzet en lef bij de ontwikkeling van de Volwaard-kip als voorloper van het Beter Leven keurmerk en betrokkenheid bij vele innovaties in de veehouderij.”

“Zonder Ad was er nooit een Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherminggeweest,” zei programmamanager Marijke de Jong, die de prijs overhandigde tijdens een bijeenkomst ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het keurmerk. Kemps en De Jong werkten vanaf de eeuwwisseling samen aan een nieuw systeem voor sterkere en langzamer groeiende vleeskuikens. Dat werd de Volwaard-kip, die meer ruimte kreeg en een overdekte uitloop naar buiten, en daarmee het eerste serieuze alternatief voor de plofkip was.

Nek uitgestoken

Volgens De Jong werd het idee in die tijd met veel scepsis ontvangen. Niet alleen door de sector, maar ook door de achterban van de Dierenbescherming. “Ad Kemps heeft toen zijn nek uitgestoken en zich ingespannen om boeren over de streep te trekken.” Bij wijze van proef werd in 2007 op kleine schaal gestart in een aantal supermarkten en introduceerde de Dierenbescherming haar Beter Leven keurmerk. Om de Volwaard-kip expliciet te steunen, maar óók om de consument duidelijk te maken dat een er een keuze voor diervriendelijker vlees is.

Stijging sterrenkip

Het initiatief met de Volwaard-kip gaf in 2007 een half miljoen dieren een beter leven. Inmiddels zijn dat jaarlijks bijna 27 miljoen vleeskuikens. Ten opzichte van 2016 betekent dat een stijging van zo’n 20%. Hiermee is bijna een vijfde van al het verse kippenvlees in de supermarkten voorzien van ons keurmerk. Het totaal aantal dieren dat in 2017 wordt geproduceerd onder de criteria van het Beter Leven keurmerk bedraagt ruim 31 miljoen.