Meer ruimte voor Zeeuwse kippen

De provincie Zeeland heeft afgelopen vrijdag gehoor geven aan een pleidooi van pluimveehouders om diervriendelijkere stallen mogelijk te maken. De Dierenbescherming en landbouworganisatie ZLTO hadden bij de provincie hierop aangedrongen. Zeeuwse pluimveehouders die graag willen overschakelen naar 1 ster Beter leven keurmerk van de Dierenbescherming, kunnen dat nu niet doen vanwege ruimtegebrek. Kippen onder 1 ster Beter Leven keurmerk krijgen daglicht, stro en graan en hebben een overdekte uitloop. Voor de overdekte uitloop en vermindering van het aantal dieren per vierkante meter is meer ruimte nodig.

Max 5000 M2

Hier lopen de pluimveehouders echter tegen de beperking aan, dat een boer maximaal 5000 vierkante meter stalruimte mag hebben. De provincie Zeeland stelde jaren geleden deze norm aan de intensieve veehouderij om grote varkensbedrijven buiten de deur te houden. Een aantal gemeenten in Zeeland heeft de eisen nog scherper gesteld.

Nu houdt die ruimtebeperking dus onbedoeld de weg naar diervriendelijker veehouderijsystemen tegen. De Dierenbescherming en ZLTO hadden daarom de provincie opgeroepen de kuikenbedrijven letterlijk de ruimte te geven diervriendelijker te worden.

Gedeputeerde Carla Schönknecht zegde toe op korte termijn te onderzoeken hoe de bouw van de uitloop aan de stallen mogelijk gemaakt kan worden zonder de deur naar meer intensieve veehouderij open te zetten.