Miljoenen varkens krijgen een beter leven!

Nederlandse supermarkten verkopen per 1 juli 2015 alleen nog vers varkensvlees dat voldoet aan de criteria die de Dierenbescherming hanteert voor haar Beter Leven kenmerk met één ster. In het driesterrensysteem van de organisatie betekent dit een belangrijke stap op weg naar een beter dierenwelzijn.

Dit houdt in dat bijna vier miljoen varkens uit de vee-industrie over twee jaar meer ruimte en afleidingsmateriaal hebben om verveling tegen te gaan. Lichamelijke verminkingen van biggen worden drastisch verminderd en de dieren mogen langer bij hun moeder drinken. In het driesterrensysteem van de Dierenbescherming betekent dit een eerste belangrijke stap op weg naar een beter welzijn. De plannen werden vanmorgen bekendgemaakt op het kantoor van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) in Leidschendam. Directeur Frank Dales van de Dierenbescherming gaf aan zeer trots te zijn: “Met het Beter Leven kenmerk lukt het ons om de bijl aan de wortel van de vee-industrie te leggen. We zijn zes jaar geleden met het kenmerk gestart om tussen de gangbare veehouderij en de biologische sector segmenten op te zetten met een hoger dierenwelzijn, haalbaar voor consument én producent. Onze strategie is dat we willen aantonen dat het technisch en economisch mogelijk is om dieren onder betere leefomstandigheden te houden.”

Moed en visie

In 2007 beloonde de Dierenbescherming boeren die langzamer groeiende kippen gingen houden met een ster. In 2009 bereikte de organisatie een akkoord over het houden van kalveren zonder bloedarmoede en in 2011 was Albert Heijn de eerste supermarkt die overstapte op varkensvlees met minimaal één ster van het Beter Leven kenmerk van de Dierenbescherming. Daar was volgens de Dierenbescherming moed en visie voor nodig. Inmiddels is marktleider Albert Heijn gevolgd door Deen, Lidl en Plus.

Inkoopvoorwaarden

Vleesvarkens krijgen door de vandaag gepresenteerde inkoopvoorwaarden van de supermarkten 25% meer ruimte en biggen 33%. Ook aan een ingreep als het couperen van staarten worden eisen gesteld om de staart zo lang mogelijk te houden en zo natuurlijk gedrag te bevorderen. Ingrepen zoals slijpen van tanden worden zo goed als uitgesloten. Het vervoer van varkens mag maximaal 6 uur duren en de biggen drinken langer bij hun moeder, gemiddeld 28 dagen. Op het gebied van gezondheid wordt sterk ingezet op verdere beperking van antibiotica, dat alleen nog incidenteel gebruikt gaat worden.

Ambitieuze duurzaamheidsstap

Op milieugebied is onder andere afgesproken dat voor het voer van de varkens verantwoorde soja wordt gebruikt. Ook zijn er samen met Natuur& Milieu normen gedefinieerd voor het verminderen van ammoniakemissie, broeikasgassen, de uitstoot van fijnstof en het gebruik van groene stroom. Sijas Akkerman, hoofd voedsel bij Natuur & Milieu: “Supermarkten, slachterijen en varkensboeren zetten met deze normen een ambitieuze duurzaamheidsstap die er voor zorgt dat de lucht rond varkensstallen gezonder wordt en de natuur in Nederland mooier.”

‘Uniek in de wereld’

Directeur Marc Jansen van het CBL noemde het vandaag ‘uniek in de wereld’ dat een goede samenwerking tussen betrokken organisaties, waaronder boerenorganisatie LTO en de koepel voor slachterijen de Centraal Organisatie voor de Vleessector (COV), heeft gezorgd voor de duurzame stappen die nu zijn gezet.