Nederlandse kipsector is gebaat bij meer dierenwelzijn

‘Om concurrerend te blijven, zal de Nederlandse pluimveevleesketen zich moeten onderscheiden op basis van een meer duurzame productie met een hoger niveau van dierenwelzijn en voedselveiligheid.’ Dit is een van de conclusies van een recent verschenen rapport, opgesteld door LEI Wageningen UR.

Nederland exporteert veel kip en eieren, maar kan steeds minder goed concurreren op alleen kostprijs. Kip produceren voor nóg lager prijzen is geen oplossing voor de toekomst. De Dierenbescherming schaart zich achter deze conclusie en ziet haar gelijk bevestigd om het dierenwelzijn verder te verbeteren aan de hand van het sterrensysteem van het Beter Leven kenmerk.

In Noordwest Europa neemt de productie van het tussensegement toe. In Nederland gaat het hierbij vooral om de productie voor het Beter Leven kenmerk. Inmiddels wordt kip die voldoet aan de normen van één ster van het kenmerk al verkocht in een Duitse supermarkt en in België via de vestigingen van Albert Heijn.

Meer info via de Dienst Publiek en Communicatie.