NVWA treedt op: vleesveehandelaar verdacht van vervalsing om keurmerk te krijgen

Een vleesveehandelaar in Noord-Brabant wordt ervan verdacht dat hij heeft geknoeid met de transportpapieren van runderen uit Frankrijk die onder het Beter Leven keurmerk met twee sterren vallen. Dit maakte de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vandaag bekend. De Dierenbescherming keurt deze gang van zaken uiteraard ten zeerste af en is blij met de adequate interventie van de NVWA.

De handelaar wordt ervan verdacht papieren te hebben vervalst om binnen de maximale transporttijd van 10 uur te blijven. Volgens de EU-wetgeving mogen dieren maximaal 24 uur worden vervoerd, het Beter leven keurmerk is echter stukken strenger.

Om dergelijke fraude in de toekomst te voorkomen zijn er al sinds 8 oktober op verzoek van de stichting Beter Leven keurmerk maatregelen getroffen; controleurs van het Beter Leven keurmerk mogen voortaan in het systeem van de overheid, TRACES, een dubbelcheck uitvoeren. In dit systeem staan de reistijden gedocumenteerd, die veetransporteurs aan de overheid moeten melden.

Nader onderzoek

Over de precieze aard en omvang van de fraude, hoeveel dieren het betreft en waar het vlees precies is beland kan op dit moment geen duidelijkheid worden verschaft. Nader onderzoek kan hier wellicht uitsluitsel geven. De NVWA voert dit opsporingsonderzoek onder leiding van het Functioneel Parket uit. De Dierenbescherming, noch de Stichting Beter Leven keurmerk heeft hierin een rol.