Ophokplicht: hoog tijd voor structurele aanpak

De Dierenbescherming begrijpt dat het helaas noodzakelijk is om tijdelijk een ophok- en afschermplicht in te stellen voor bedrijven die pluimvee houden. De voorzorgsmaatregel moet voorkomen dat de vogelgriep weer massaal om zich heen gaat grijpen. In Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Polen en Zwitserland is bij wilde vogels zeer besmettelijke vogelgriep van het type H5N8 aangetroffen. Ook in Nederland zijn inmiddels dode vogels gevonden die vermoedelijk hetzelfde virus droegen.

Voor biologische en vrije uitloop-kippen is ophokken uiteraard geen pretje, maar de Dierenbescherming erkent dat het middel in dit geval niet erger is dan de kwaal. Toch moet de periode volgens ons zo kort mogelijk zijn en zal er veel moeten worden gedaan om de dieren, die gewend zijn rond te scharrelen, binnen de nodige afleiding te bieden. Als de ophokplicht een steeds structureler karakter krijgt, zullen er ook minder dieren in een stal moeten worden gehouden dan nu noodzakelijk is.

Structurele maatregelen vogelgriep

De Dierenbescherming hamert er al jaren op dat vaccinatie een belangrijk en in principe beschikbaar middel is in de strijd tegen de vogelgriep. Buitenlandse afnemers van Nederlands pluimveevlees en eieren blijven zich hiertegen echter verzetten. We betreuren het wederom te moeten constateren dat de overheid en sector weinig werk lijken te maken van een echt fundamentele en structurele aanpak van de permanente dreiging van vogelgriep. De Dierenbescherming presenteerde hiertoe in februari 2015 een plan met tien voorstellen. Zo is het van groot belang dat er snel een goed vaccin komt tegen vogelgriep zodat het huidige verzet van afnemers stopt. Daarnaast moeten de grote concentraties van de pluimveehouderij rond Barneveld en Venray aangepakt worden. En buitenuitlopen dienen zo ingericht worden dat ze interessant zijn voor kippen, maar juist niet voor watervogels die het griepvirus bij zich kunnen dragen.

Pluimveesector duurzamer maken

De Dierenbescherming beseft dat er geen makkelijke oplossingen zijn in de bestrijding van vogelgriep. Toch is het jaar-in-jaar-uit ophokken en preventief doden van tienduizenden kippen geen optie. We benadrukken het al heel lang en blijven dat doen: het is essentieel dat er maatregelen worden getroffen om de pluimveesector in alle opzichten écht duurzamer te maken!