Praktijkstal met Beter Leven keurmerk voor Hogeschool

Studenten van Aeres Hogeschool Dronten kunnen dit voorjaar onderzoek doen in een nieuwe pluimveestal die ontworpen is volgens de richtlijnen Beter Leven keurmerk 3 sterren. De stal voldoet hiermee aan de meest strenge eisen die de Dierenbescherming stelt aan dit keurmerk. Eind december startte het heien, in de loop van maart zullen de eerste leghennen in de stal lopen.

1000 leghennen

De nieuwe praktijkstal, die op het terrein van het Aeres Praktijkcentrum Dronten staat, vervangt de oude stal. Studenten van de hogeschool waren nauw betrokken bij het ontwerp van de nieuwe faciliteiten, zij runnen onder meer deze pluimveestal met ruimte voor 1.000 leghennen. Een aantal speerpunten was voor de studenten van groot belang: goede mogelijkheden voor praktijkleren en praktijkonderzoek en maatschappelijk verantwoord.

Duurzaamheidsopgaven

Zo is de nieuwe pluimveestal ontworpen op basis van de criteria die de Dierenbescherming aan het 3 sterren keurmerk Beter Leven voor leghennen stelt. In de praktijk betekent dat onder andere een stal met daglicht, overdekte uitloop en een minimale ruimte voor 6,7 hennen per vierkante meter. Het uitvoeren van diverse onderzoeken aan duurzaamheidsopgaven door studenten is belangrijk voor de hogeschool, daarom is de stal in vier afdelingen van elk 250 kippen gesplitst. Verder heeft de stal een leslokaal en een bezoekersruimte waar eieren verkocht worden.

Alternatieve eiwitbronnen

Het lectoraat Gezonde Pluimveehouderij is nauw betrokken bij de bouw. Zij is kartrekker van de nieuwbouw en wil de locatie onder meer gebruiken voor praktijkonderzoek. Zo zal er onderzoek gedaan worden naar alternatieve eiwitbronnen in pluimveevoer, maar ook de mogelijkheden van insecten in veevoer en Europees geteelde soja worden onderzocht. Momenteel kiezen 15-20 studenten per jaar voor de studie Varkens- en pluimveehouderij.

Bedrijfsleven werkt mee

De nieuwe stal is mede mogelijk gemaakt door bijdragen uit het bedrijfsleven. De bouw van de stal komt voor rekening van Beekmontage BV uit Wekerom, de inrichting regel Vencomatic uit Eersel en Hotraco uit Horst. Elektro van Heerdt uit Lunteren neemt de elektrische installatie voor zijn rekening. Naast de pluimveelocatie in Dronten heeft Aeres ook het Poultry Expertise Centre in Barneveld. Dit biedt aan zowel studenten als nationale en internationale bedrijven mogelijkheden om trainingen, onderwijs en onderzoek uit te voeren.

Bron: Aeres Hogeschool Dronten