PvdA wil uitbreiding Beter Leven keurmerk met milieucriteria

Consumenten moeten makkelijker kunnen kiezen voor dier- en milieuvriendelijke producten. De PvdA wil daarom dat het Beter Leven Keurmerk naast dierenwelzijn ook laat zien of een product milieuvriendelijker is geproduceerd en vraagt het kabinet daarbij te helpen. Het Beter Leven Keurmerk voor vlees en eieren is een succes. PvdA Tweede Kamerlid Rien van der Velde: “Het keurmerk geeft in een oogopslag weer of een product diervriendelijker is geproduceerd. Hoe meer sterren het product heeft, hoe diervriendelijker. Wij willen dat het keurmerk nu ook laat zien of een product duurzamer is geproduceerd. Dat gaat nu niet altijd samen.”

Beter voor het milieu

Daarom wil de PvdA dat producten het keurmerk in de toekomst krijgen als ze naast beter voor het dier ook beter voor het milieu zijn. De eigenaar van het keurmerk, de Dierenbescherming, heeft samen met Natuur & Milieu al een verkenning gedaan of het keurmerk uitgebreid kan worden met milieucriteria voor varken en kip. De volgende stap is het uitvoeren van pilots om de ontwikkelde criteria toe te passen in de praktijk. Om pilots te kunnen uitvoeren is echter geld nodig.

Beter leven keurmerk voor zuivel

Naast uitbreiding met milieucriteria, wil de PvdA ook dat het keurmerk er komt voor zuivel. Van der Velde: “Het keurmerk is een succes voor vlees en eieren. Uitbreiding naar zuivelproducten is een logische stap. Consumenten hebben nu vaak geen idee hoe diervriendelijk het pak melk dat ze aanschaffen eigenlijk is.” De PvdA heeft gisteren tijdens de begroting Natuur en Milieu een motie ingediend om steun van het kabinet te regelen voor de uitbreiding van het Beter Leven Keurmerk.