Reactie Dierenbescherming op undercover beelden legkippen

In diverse media zijn beelden gepubliceerd van undercover opnames die door actiegroep Ongehoord zijn gemaakt bij 9 pluimveebedrijven. Die opnames toonden beelden van kaal gepikte en dode kippen. De Dierenbescherming is geschrokken van de beelden.

Huisvestingssystemen

Bij de 9 gefilmde bedrijven waren verschillende huisvestingssystemen te zien: kooi, scharrel, biologisch, en ook twee Beter Leven bedrijven. In de compilatie van de beelden die het Algemeen Dagblad plaatste op haar site was niet te zien welke beelden van welk bedrijf kwamen. Hieruit kan de schijn gewekt worden dat het niet uitmaakt in welk huisvestingssysteem de legkippen gehouden worden. Op de site van Ongehoord is dit wel te zien. Daaruit blijkt wel degelijk verschil te zijn tussen de verschillende bedrijven.Het is helaas inherent aan de veehouderij dat er dieren ziek worden en dood gaan. Dat gebeurt in de stallen in de intensieve veehouderij, maar ook in de biologische veehouderij, waar veel dieren bij elkaar worden gehouden.

Verenpikken

In de natuur leven kippen in kleine groepen en komt verenpikgedrag veel minder voor. De massaliteit waarmee kippen in de intensieve veehouderij worden gehouden, brengt verenpikgedrag, met als gevolg verwondingen en kale plekken met zich mee. Met de huidige ophokplicht is het risico op verenpikken bij vrije uitloop kippen en biologische kippen groter, omdat de kippen niet gewend zijn om continu binnen te zitten.

Minder en beter

Zolang er massaal vlees, eieren en zuivel wordt geconsumeerd, kiest de Dierenbescherming het algehele welzijn van dieren in de veehouderij stap voor stap en zo goed mogelijk te verbeteren door eisen te stellen aan huisvesting en management. Daarmee heb je nog geen kippenhemel, maar doen we wel ons best om te zorgen voor een beter leven. Met het Beter Leven keurmerk proberen we consumenten bewust te maken om diervriendelijker te consumeren. Het is natuurlijk nog beter als consumenten minder of helemaal geen dierlijke producten meer consumeren. Dat is een lang traject waarvoor wij ons blijven inzetten.

Tegen de Beter Leven bedrijven zal de Dierenbescherming zo nodig passende maatregelen nemen.