Steeds meer melkkoeien met sterren krijgen de ruimte

Bij de start van de Beter Leven week vandaag maakt de Dierenbescherming bekend dat volgend jaar naar verwachting ruim 35 boeren met een kleine vierduizend (3.780) melkkoeien meedoen aan het grootste keurmerk voor dierenwelzijn in Nederland. Dat is weliswaar nog een kleine groep dieren in vergelijking met de naar verwachting 84 miljoen andere dieren die in 2022 profiteren van de eisen die het keurmerk stelt, maar ook bij melkvee is de groei inmiddels gestaag, vindt de Dierenbescherming.

Ook in de supermarkten wordt inmiddels kaas geïntroduceerd met het Beter Leven Keurmerk: de Lidl heeft sinds een maand biologische kaas met de maximale drie sterren in het assortiment, en per 1 november wordt er een nieuwe kaas met één ster geïntroduceerd. En dat terwijl Beter Leven-producten voor zuivel eigenlijk pas drie jaar bestaan. In 2019 begon Jumbo met de verkoop van dagverse zuivel onder het huismerk met Beter Leven één ster en het aanbod daarvan is inmiddels toegenomen. De producten moeten hun plekje tussen alle gevestigde merken, die veel geld steken in marketing, nog veroveren. 

Schoen wringt in stal
Voor een kilo kaas is tien liter melk nodig, dus dat tikt aan. Het Beter Leven keurmerk onderscheidt zich van veel andere keurmerken voor zuivel doordat er naast aandacht voor natuur en milieu door de Dierenbescherming ook serieus is gekeken naar de behoeftes van een koe. Weidegang is dan logischerwijs vanzelfsprekend, maar juist in de stal wringt vaak de schoen, stelt de organisatie achter het keurmerk.

En daar staan de koeien toch zo’n 90% van hun leven: sowieso in de wintermaanden, maar veelal ook ’ s nachts. Probleem is dat een koe een kuddedier is en onder meer gelijktijdig met soortgenoten wil kunnen liggen, staan en eten. Daar is in een stal lang niet altijd gelegenheid voor. Sterker nog, sommige ligboxen zijn te klein en in de stal is vaak geen ruimte om elkaar te ontwijken in de gangpaden.

Geen regelgeving
Dat leidt tot onder meer rangordeproblemen. Vreemd genoeg is op dit gebied wettelijk helemaal niets geregeld voor de koeien op gangbare bedrijven, 97 procent van het totaal. Bij het Beter Leven keurmerk is dit nu wel het geval. Voorheen kregen biologische boerderijen automatisch drie sterren, nu moeten zij aan aanvullende eisen voldoen. Deze zijn opgesteld door de Dierenbescherming in nauwe samenwerking met Vogelbescherming Nederland en Natuur & Milieu. Op het gebied van natuur en milieu lukt voldoen aan de nieuwe voorschriften nog vrij eenvoudig, maar de eisen aan de stal vergen de nodige aanpassingen en investeringen.

In de Beter Leven week van de Dierenbescherming is er daarom speciale aandacht voor melkkoeien die nu al onder het keurmerk vallen en daardoor extra ruimte krijgen. ‘Meer ruimte om te leven. Beter!’ is ook verder het overkoepelende thema van de tiende editie van de Beter Leven week die de Dierenbescherming organiseert in samenwerking met supermarkten, producenten en leveranciers.

Volgens Dierenbescherming blijft het nodig aandacht te vragen voor dierenwelzijn, juist in een tijd waarin steeds meer consumenten geneigd zijn de hand op de knip te houden. Een ander eetpatroon, waarin consuminderen met meer plantaardige eiwitten en desgewenst betere, diervriendelijkere producten centraal staan, juicht de Dierenbescherming toe.