Sustainable Living Plan van Unilever boekt vooruitgang

Unilever heeft in 2012 in de Benelux een belangrijke bijdrage geleverd aan de verwezenlijking van de doelstellingen van het wereldwijde Sustainable Living Plan, zo blijkt uit het voortgangsrapport dat onlangs in Rotterdam werd gepresenteerd. Ook op het gebied van dierenwelzijn werden stappen gezet.

Met het Sustainable Living Plan, dat eind 2010 werd geïntroduceerd, wil Unilever de invloed op het milieu tot een minimum beperken en aantonen dat duurzame groei en winstgevendheid hand in hand kunnen gaan. De organisatie heeft daartoe een aantal doelstellingen geformuleerd, die in 2020 moeten zijn gerealiseerd.

Duurzame veehouderij

Een belangrijke mijlpaal op het vlak van duurzame veehouderij is de samenwerking met vleesleverancier VION. Het Good Farming Star-varkensvlees van VION droeg al een ster van het Beter Leven kenmerk van de Dierenbescherming. Sinds maart van dit jaar voldoet dit varkensvlees bovendien voor 100% aan de nieuwe, wereldwijde eisen die door Unilever aan duurzaamheid voor de landbouw worden gesteld.

Meer vooruitgang

Maar er werd meer vooruitgang geboekt op het gebied van dierenwelzijn: eind 2012 had 60% van de Unox-rookworsten een Beter Leven ster. Een verdubbeling ten opzichte van het jaar daarvoor: toen was het nog 30%. Verder is de Boeren Scharrelrookworst met twee sterren van het Beter Leven kenmerk geïntroduceerd en worden ook de Kipknaks van Unox gemaakt van kip met een Beter Leven ster.