Varkens 1 ster

Dieren onder het Beter Leven keurmerk hebben meer ruimte, afleidingsmateriaal en mogelijkheden om hun natuurlijk gedrag uit te oefenen dan dieren uit de gangbare veehouderij. Met 1 ster Beter Leven zijn de ernstigste problemen uit de vee-industrie aangepakt. Hieronder lees je wat de criteria zijn voor varkens met 1 ster Beter Leven. Er zijn ook criteria voor 2 sterren en 3 sterren. Lees ook onze criteria voor andere dieren.

Ruimte

Eén van de grootste problemen voor varkens in de gangbare varkenshouderij is ruimtegebrek. Van nature deelt het varken zijn hok naar eigen behoefte in voor verschillende doeleinden, zoals aparte gebieden om te rusten, wroeten, eten en mesten (het varken is van zichzelf zindelijk). Een stal met weinig bewegingsruimte maakt dit voor een varken niet mogelijk. 

Onder het Beter Leven keurmerk krijgen varkens daarom meer ruimte. Bij 1 ster Beter Leven is dat 1 m2 tegen 0,8 m2 in de gangbare veehouderij. Bij nieuw- en verbouw, maar uiterlijk vanaf 1 januari 2025, moeten de varkens in grotere groepen worden gehouden (van 8 tot 12 varkens naar 20 of meer varkens). Een grotere leefgroep betekent meer bewegingsruimte en een groter hok dat makkelijker te verdelen is in verschillende gebieden.

 varkens gangbaar

 

stal varkens 1 ster Beter Leven keurmerk

Download tekening met legenda

 

Afleiding

Verveling is een ander groot probleem in de varkenshouderij. Als afleidings- of verrijkingsmateriaal is bodembedekking zoals stro of hooi uitermate geschikt. Bij het Beter Leven keurmerk met 2 en 3 sterren is dit dan ook verplicht.

Bij Beter Leven 1 ster zijn ook andere middelen toegestaan voor groepen kleiner dan 40 varkens. Deze varkens krijgen eetbaar materiaal wat altijd aanwezig is als kokers waar ze met de nodige moeite enkele strootjes uit kunnen trekken, of dagelijks los eetbaar materiaal als luzerne in combinatie met een blok hout en/of een stevig stuk touw.
Op gangbare bedrijven krijgen de varkens dikwijls alleen een ketting waarin ze kunnen bijten.

Bijtgedrag en staart couperen

Bij Beter Leven keurmerk met 1 ster wordt de staart nog wel gecoupeerd, maar wordt de staart langer gelaten dan in de gangbare varkenshouderij.

 

Castreren

Bij varkens met Beter Leven keurmerk met 1 ster is castreren verboden. Bij varkens met 2 en 3 sterren lukt dit nog niet goed en wordt nog nader onderzoek gedaan om ook hier op verantwoorde wijze met castratie te kunnen stoppen.

Transport

De maximum transportduur voor biggen duurt 6 uur en voor varkens 8 uur. In de gangbare varkenshouderij geldt geen restrictie.

 

 De criteria in een overzichtelijk schema bekijken met alle details?


Varkens 2 sterren Beter Leven
Varkens 3 sterren Beter Leven 

Beter Leven keurmerk bij andere dieren