Aanvullende besluiten en interpretaties

Na de laatste formele vaststelling van deze criteria zijn de volgende aanvullende besluiten en interpretaties afgestemd met de Dierenbescherming. Deze besluiten/interpretaties zijn weliswaar nog niet formeel vastgesteld en kunnen, bij bijzondere omstandigheden, nog wijzigen voorafgaand aan opname in vastgestelde BLk criteria. Vooruitlopend hierop wordt op basis van deze aanvullende besluiten en interpretaties gecertificeerd.

Toon meer

Veelgestelde vragen BLk Varken t.a.v. aflopen overgangstermijn 2025

Er komen veel vragen binnen over de BLk criteria Varkens waarvan per 01-01-2025 de overgangstermijn afloopt. Ter verduidelijking zijn de meest voorkomende vragen en antwoorden op een rij gezet. Hieronder vindt u de veelgestelde vragen plus antwoorden.

Toon meer

Folders praktische tips Beter Leven 2025

Per 01-01-2025 lopen er voor een aantal 1-ster Beter Leven Varken criteria overgangstermijnen af. Dit vraagt om aanpassingen aan de huisvesting van gespeende biggen, vleesvarkens en dragende zeugen. Sommige aanpassingen zijn behoorlijk ingrijpend en kosten tijd, energie en geld om te realiseren. Aanpassingen in de huisvesting en/of het management vragen om gewenning van zowel varkens, als varkenshouders. Om varkenshouders hierbij te ondersteunen heeft de Dierenbescherming samen met Wageningen University & Research drie folders ontwikkeld gericht op gespeende biggen, vleesvarkens en dragende zeugen. Elke folder bevat diverse plattegronden met voorbeelden van veelvoorkomende hokken en hoe de aanpassingen zouden kunnen worden doorgevoerd.

Hieronder vindt u de folders:

Toon meer

Onderzoek vergunning-plichtige criteria

De Dierenbescherming heeft door Agra-Matic, een adviesbureau ruimtelijke ordening, bouw- en milieuzaken in de agrarische sector, laten uitzoeken welke van de BLk Varken criteria waarvan per 01-01-2025 de overgangstermijn afloopt vergunningplichtig zijn in Nederland.

Hieronder vindt u de rapportage:

Toon meer

Voorbeeld calamiteitenplan

In de criteria voor BLk varken wordt een calamiteitenplan gevraagd. Hieronder vindt u een voorbeeld van een calamiteitenplan, welke u kunt aanhouden.

Toon meer

GMP+ gelijkwaardige diervoeder systemen

In de Beter leven keurmerk criteria voor veehouderijbedrijven is opgenomen dat het diervoeder aantoonbaar afkomstig moet zijn van een GMP+ gecertificeerde voederleverancier of een gelijkwaardig kwaliteitssysteem. Door de Dierenbescherming worden verschillende kwaliteitssystemen geaccepteerd als alternatief voor GMP+ gecertifieerd diervoeder.

Op de pagina ‘Gelijkwaardige systemen’ vindt u een lijst van kwaliteitssystemen die door de Dierenbescherming worden geaccepteerd als alternatief voor GMP+ gecertifieerd diervoeder binnen het Beter Leven keurmerk.

Toon meer